Kennismakingscursus Rechtswetenschappen

Maak kennis en leer via de minicursus

Deze kennismakingscursus gaat over de onafhankelijke rechter: één van de centrale pijlers van onze rechtsstaat. Maar hoe is de positie en taak van de rechter juridisch geregeld? Welke rechters zijn er in Nederland, en wanneer is welke rechter bevoegd om van een zaak kennis te nemen? En hoe ziet die rechterlijke onafhankelijkheid er uit?

In deze minicursus krijgt u, aan de hand van een aantal video’s, teksten, vragen en wetsartikelen, enig inzicht in de taak van de de rechter, de wettelijke basis daarvoor en de uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de rechterlijke onafhankelijkheid. Ook maakt u kennis met het zoeken en lezen van uitspraken van de rechter in eerste aanleg: de rechtbank.

Als aankomende student of belangstellende voor een juridische cursus of opleiding Rechtsgeleerdheid biedt deze kennismakingscursus u tevens een kijkje in onze digitale leeromgeving. Het onderwijs van de Open Universiteit wordt activerend online aangeboden. Om u een beeld te geven hoe online studeren in zijn werk gaat, biedt deze cursus een korte kennismaking.

Maak kennis en leer via de kennismakingscursus Rechtswetenschappen