ALG_STUDIUM_GENERALE_big_tech_head_large.jpg

Hoe leggen we de macht van Big Tech aan banden?

Zaterdag 7 oktober - SCHUNCK Heerlen 12.00 - 13.00 uur


In onze digitaliserende samenleving zijn techbedrijven als Meta, Apple en Microsoft uitgegroeid tot gigantische concentraties van macht. Een nieuwe 'aristocratie' van CEO-grootaandeelhouders in Seattle en Silicon Valley bepaalt welke informatie mensen te zien krijgen, welke nieuwe technologie wordt ontwikkeld, en welke risico’s daarbij aanvaardbaar zijn.

Recht op privacy

Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat, maakt zich daar grote zorgen over. Zo is het niet meer onze volksvertegenwoordiging die bepaalt op hoeveel privacy wij recht hebben. Dat doen internetbedrijven zelf. Het parlement, de regering en de rechtspraak hebben het nakijken. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Kunnen wij de democratische rechtsstaat nog redden van Big Tech? In deze lezing zoekt Reijer Passchier samen met jou naar antwoorden.

Over prof. dr. Reijer Passchier

Prof. dr. Reijer Passchier is hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en verbonden aan de Universiteit Leiden. Passchier doet onderzoek naar het borgen van democratische en rechtstatelijke waarden in een digitaliserende samenleving. In 2021 verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat. Met een voorpublicatie daaruit won hij de Meijersprijs voor het best gepubliceerde artikel en een Van Wersch Sprinkplankprijs voor beste publicatie op juridisch gebied. De Eerste Kamer schakelde de expertise van Passchier in om meer te weten te komen over de gevolgen van digitalisering en de opkomst van AI, Artificial Intelligence. Passchier studeerde Europees Recht in Leiden en deed promotieonderzoek naar constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Hij was onder meer universitair docent aan Tilburg University en werkte voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.