MST_BigData_Wetering_12986_head_large.jpg
Het gebruik van digitale communicatietechnologie door kwetsbare groepen in stedelijk gebied
Het gebruik van digitale communicatietechnologie door kwetsbare groepen in stedelijk gebied

Research line: Safety and Resilience in Urban Environments
Promotieonderzoek
Onderzoeker: Tessi Hengst
Start 2021

Gemeenten en publieke gezondheidszorgorganisaties zetten steeds vaker apps in om burgers te informeren en te ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid (denk aan CoronaMelder, NL-alert, Rotterdam extreme hitte-app). Het is belangrijk dat deze apps voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Dit project onderzoekt ten eerste factoren die de inclusiviteit van dergelijke apps faciliteren dan wel belemmeren. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de literatuur, kenmerken van de Apps, de percepties van de gebruikers en de ondersteuning die (potentiele) gebruikers krijgen. De uitkomsten van dit eerste deelonderzoek worden gebruikt om de Apps en gebruikersondersteuning te verbeteren. In het tweede deelonderzoek worden de verbeterde apps getest op effecten en inpasbaarheid in de praktijk. Dit project draagt bij aan theorie en praktijk over implementatie van technologie op het gebied van publieke veiligheid en gezondheid in stedelijke gebieden.

Het projectteam

  • Faculteit Psychologie: Catherine Bolman, Lilian Lechner
  • Faculteit Managementwetenschappen: Daan Dohmen
  • Faculteit Cultuurwetenschappen: Gemma Blok
  • Faculteit Bètawetenschappen: Arjen Hommersom
  • Faculteit Rechtswetenschappen: Litska Strikwerda, Wouter Stol