ALG_Boek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Het onderzoek binnen de Open Universiteit vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s. Daarbij focust de Open Universiteit op een aantal thema's van de Nationale Wetenschapsagenda en op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Multidisciplinaire programma's

Multidisciplinaire programma’s zijn programma’s waarbinnen vakgebiedoverstijgend onderzoek wordt gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. Het College van bestuur heeft voor deze programma's een eigen financiering beschikbaar gesteld. De Open Universiteit één multidisciplinair programma, Innovating for resilience, met daarbinnen drie onderzoekslijnen:

Disciplinaire onderzoeksprogramma's

Elke faculteit stelt een eigen vakdisciplinair onderzoeksprogramma op.
Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar.

Het vakdisciplinaire onderzoek op het gebied van Milieu, Informatica, Informatiekunde en Management vindt plaats binnen de eerder genoemde multidisciplinaire onderzoekslijn Learning and innovation in resilient systems.

Nationale Wetenschapsagenda
Binnen de Nederlandse Nationale Wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s:

Sustainable Development Goals

In 2015 publiceerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de Open Universiteit spant zich in om met haar onderzoek bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen. De VSNU (Vereniging van Nederlandse universiteiten) maakt deze inspanningen zichtbaar in maandelijkse online magazines.