Het wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit is stevig verankerd in een netwerk van professionals binnen de verschillende wetenschapsgebieden en vindt plaats in nauwe samenwerking met verschillende externe partners.

Acht wetenschapsgebieden en een multidisciplinair programma

Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Dit programma kent drie onderzoekslijnen:

De Graduate School van de Open Universiteit stimuleert de onderzoeks- en promotieambities van professionals. De kwaliteit van het onderzoek wordt geborgd door ons onderzoeksbeleid dat (inter)nationale standaarden volgt en dat vorm krijgt in een commissie voor integriteit en ethiek.

dr Janneke Hooijer
Hoofd Academische zaken
Onderzoek doen binnen een academische werkplaats
Bekijk hier de uitleg van universitair docente Emmy Vrieling van Onderwijswetenschappen