ALG_10680_head_large.jpg
Onderzoeksondersteuning
Ten behoeve van de onderzoekers biedt de Open Universiteit op centraal niveau een aantal voorzieningen en faciliteiten aan.

Open Access publiceren
Open access is vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data, en heeft als doel om onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Bij de Open Universiteit is Open Access publiceren de norm. Onderzoekers worden geholpen bij het vinden van Open Access mogelijkheden en eventuele financiering.
Lees meer over de ondersteuning bij het open access publiceren

Research portal
De uitkomsten van onderzoek worden verzameld in een institutionele repository. In deze database staan zowel de gangbare wetenschappelijke publicaties alsook congresbijdragen en maatschappelijk relevante activiteiten, zoals lezingen en mediaoptredens van onderzoekers van de Open Universiteit. Deze worden overzichtelijk gepresenteerd op de research portal. Naast de onderzoeksuitkomsten kan je op de portal ook bladeren door de profielen van onze onderzoekers, de verschillende faculteiten, vakgroepen, onderzoeksprogramma's, thema’s en projecten van de Open Universiteit.

Bezoek onze research portal

ORCID
De Open Universiteit moedigt alle medewerkers, met een onderzoekstaakstelling, aan om een ORCID ID aan te maken. Sinds 2020 is ORCID gesynchroniseerd met Pure, de institutionele open access repository en kunnen onderzoekers hun ORCID ID koppelen aan Pure. Het Pure-team bewaakt de koppeling en ondersteunt de onderzoekers waar nodig.

Subsidies Grants: grant officer
De financiering van onderzoek uit de eerste geldstroom staat internationaal onder grote druk. Nederland ontsnapt nog enigszins aan deze trend, maar ook hier zal de financiering uit de tweede en derde geldstroom in de toekomst alleen maar aan belang winnen. De Open Universiteit erkent deze trend, en biedt aan haar onderzoekers een omkadering die het schrijven van subsidieaanvragen faciliteert.

Research Data Management: data steward
De Open Universiteit ondersteunt onderzoekers bij het het maken van een data management plan, waarin zowel aandacht is voor datamanagement in de voorbereiding van het onderzoek, als tijdens het onderzoek (verzamelen, opslaan en gebruiken van data) als achteraf (het archiveren van onderzoeksdata).

ProjectBureau
Het ProjectBureau beheert, in nauwe samenwerking met de faculteiten, de subsidieprojecten van de hele universiteit (1e, 2e en 3e geldstroom). Al in de proposalfase is het PB betrokken bij de projecten.

Graduate School
Alle (buiten)promovendi van de Open Universiteit worden lid van de Graduate School. Deze organiseert onder andere cursussen en trainingen voor onderzoekers in opleiding.
Kijk voor meer informatie op de website van de Graduate School.

Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) (in English: research Ethics Committee)
Onderzoekers kunnen de cETO raadplegen als zij twijfelen of een onderzoek WMO-plichtig is of als ze een ethische toetsing wensen.
Kijk voor meer informatie over cETO op de cETO-website.
NB The information about cETO is in English.

Commissie Wetenschappelijke integriteit
Onderzoekers kunnen bij de Commissie Wetenschappelijke integriteit als ze vragen hebben op het gebied van de wetenschappelijke integriteit van het eigen of andermans onderzoek.