ALG_disclaimer_19964_head_large.jpg

Disclaimer

In deze disclaimer staan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Open Universiteit en bezoekers van deze site.

Aansprakelijkheid

De Open Universiteit is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen in de inhoud van onze uitingen. Neem bij twijfel over de inhoud contact op met de desbetreffende faculteit of het desbetreffende organisatieonderdeel of middels e-mail naar info@ou.nl. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze websites.

Auteursrecht

De auteursrechten die rusten op inhoud van onze uitingen berusten bij de Open Universiteit. De inhoud wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten die berusten bij de Open Universiteit worden op geen enkele wijze overgedragen aan derden. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de uitingen te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Open Universiteit. Bezoekers van onze websites die content uploaden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele overtredingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De Open Universiteit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden en is evenmin verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Wijzigen van deze disclaimer

De Open Universiteit houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Gewijzigde versies zullen weer op deze pagina worden gepresenteerd.

Contact

Vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem contact met ons op:

Open Universiteit  
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
Telefoon: 045-576 28 88
E-mail: info@ou.nl