ALG_werkenbij_19965_head_large.jpg

Werken bij de Open Universiteit


De Open Universiteit heeft duidelijke ambities op het gebied van online afstandsonderwijs en onderzoek. Het werkklimaat bij de Open Universiteit is professioneel en resultaatgericht. Het biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel met ambities en talent. De Open Universiteit vindt de ontwikkeling van haar medewerkers van groot belang en daarom staat de professionele ontwikkeling centraal in het HR-beleid.

Korte schets

Het hoofdkantoor van Open Universiteit is gevestigd in Heerlen. In 17 studiecentra in Nederland en België worden tentamens afgenomen en soms begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd.
Bij de Open Universiteit studeren ongeveer 15.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers.
De Open Universiteit is één van de veertien Nederlandse universiteiten die de VSNU vormen, de vereniging van universiteiten.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers van de Open Universiteit is de cao Nederlandse universiteiten van toepassing. Daarnaast zijn er ook eigen regelingen. Een aantal arbeidsvoorwaarden:

  • keuzemodel arbeidsvoorwaarden
  • opleiding- en loopbaanfaciliteiten
  • pensioen (ABP)
  • collectieve ziektekostenverzekering
  • ouderschaps- en zorgverlof
  • flexibele werktijden, werkplek en verlof (balans werk en privé).

Vacatures

De vacatures van de Open Universiteit publiceren we op de website Academic Transfer.