2674 Items
17 april 2024

Oratie: Waterpacht als waterrecht

Bouwen op water heeft de toekomst. Daarvan is Pernille van der Plank, hoogleraar Goederenrecht, overtuigd. Juridisch is dit echter veelal nog onontgonnen gebied. Van der Plank onderzoekt op welke m...
17 april 2024

Studium Generale: Het geluk van Heerlen

Studium Generale en ontmoetingsplek Podium Royal openen dinsdagavond 7 mei om 20 uur samen de deuren van Theater Royal Heerlen voor het debat Het geluk van Heerlen. De stad scoort al jaren slecht o...
17 april 2024

Waarom wachten: de wachttijd in de ggz kun je misschien ook al benutten

De druk op de geestelijke gezondheidszorg is groot met lange wachtlijsten als resultaat. Bekend is dat patiënten die lang moeten wachten op een behandeling uiteindelijk minder goed herstellen en va...
12 april 2024

Model brengt mogelijke oorzaken slechte afvalinzameling in ontwikkelingslanden in kaart

De meeste ontwikkelingslanden slagen er niet in om aan al hun burgers afvalinzamelingsdiensten aan te bieden, wat tot veel nadelige gevolgen leidt. Toch is onderzoek er nog niet in geslaagd om de o...
12 april 2024

Ongedisciplineerde geschiedenis: Historicidagen in Maastricht

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 augustus 2024 vinden de Historicidagen plaats in Maastricht. De tweejaarlijkse Historicidagen hebben als doel om de diversiteit en dynamiek van (kunst)histor...
11 april 2024

Nu terug te kijken: webinar Beter leren voor het eindexamen

Hoe maak je een goede samenvatting? Hebben examentrainingen zin? Wat is een goede manier om te toetsen of je de leerstof beheerst? Dinsdagavond 9 april 2024 gaf hoogleraar Effectief leren Gino Camp...
11 april 2024

Milieuwetenschappers op Europese aardwetenschappelijke conferentie EGU

Jaarlijks presenteert de Open Universiteit haar aardwetenschappelijk onderzoek op de bijeenkomst van de Europese Geosciences Union (EGU). Milieuwetenschappers Angelique Lansu, Borjana Bogatinoska e...
10 april 2024

Verder bouwen aan brede welvaart in Limburg

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Het gaat zowel om de kwaliteit van leven in het 'hier en nu', als om de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen op ...
10 april 2024

Themadag over bestaanszekerheid in werk en wijk

Op 15 april 2024 organiseert de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling in Heerlen voor de tweede keer een themadag over 'Bestaanszekerheid in werk en wijk'. Sprekers zijn onder andere demiss...
9 april 2024

Webinar Natura 2000 dag

Op 21 mei 2024 is het Natura 2000 dag. Op die dag zullen prof. dr. ir. Raoul Beunen en mr. dr. Sander Kole in een webinar uitgebreid vertellen over de bescherming van dit Europese netwerk van natuu...
9 april 2024

Onderzoek: hoe zit het met frugal en reverse innovation binnen de EU?

Fatima Irfan, onderzoeker bij de faculteit Managementwetenschappen, maakt deel uit van een projectteam dat zich gaat buigen over 'frugal and reverse innovation' binnen Europa. Het project, getiteld...
8 april 2024

Met virtual reality gesprekken trainen in het basisonderwijs

Hoe kun je een klas vol leerlingen doelgericht laten oefenen met gespreksvaardigheid en daarbij iedereen voorzien van gerichte feedback? Rianne de Wit ontwikkelde voor haar masterscriptie Onderwijs...
8 april 2024

Samenvatten niet altijd de beste leerstrategie voor basisschoolleerlingen

Als je een tekst wil begrijpen, is het meestal een goed idee om een samenvatting te maken. Toch blijkt dat niet per se beter te werken dan de tekst gewoon nog eens te bestuderen, bleek uit onderzoe...
8 april 2024

Studiedag Informatica en Informatiekunde

Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Studiedag Informatica en Informatiekunde' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen BPMIT, C...
8 april 2024

Trendsconferentie: Effectief Digitaal Toetsen: trends in onderwijs en onderzoek

Op vrijdag 24 mei 2024 vindt de volgende Trendsconferentie plaats. Het thema van deze conferentie is Effectief Digitaal Toetsen: trends in onderwijs en onderzoek. Deze conferentie is bedoeld voor i...
5 april 2024

Onderzoek: Taalmodellen transparanter en betrouwbaarder maken

Taalmodellen zoals chatGPT, zijn revolutionaire technologieën met veel potentieel, maar hun redeneringen zijn vaak niet transparant en betrouwbaar. Jesse Heyninck gaat onderzoeken hoe het gebruik v...
3 april 2024

BlueGreen Governance: Europees onderzoek naar kust- en zeebeheer

De Open Universiteit neemt deel aan het internationale Horizon Europe project BlueGreen Governance over kust- en zeebeheer. Dit onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van innovatieve bestu...
3 april 2024

Webinar: Gluren bij de buren. Wanneer het gebruik van een camera een (erf)grens over gaat

De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren gezamenlijk webinars over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar...
3 april 2024

Best paper award voor publicatie over veiligstellen foto's als digitale sporen

De wetenschappelijke publicatie 'Problem solved: a reliable, deterministic method for JPEG fragmentation point detection' door Hugo Jonker, zijn promovendus Vincent van der Meer, Vincents andere co...
3 april 2024

Programma Heerlen-Noord: Ongelijke kansen in achterstandswijken aanpakken

Wie opgroeit in Heerlen-Noord heeft gemiddeld veel minder kans om gezond en gelukkig oud te worden. In een fatsoenlijke woning, zonder armoede en schulden. Om dat te veranderen is in 2022 het Progr...