1505 Items
21 januari 2021

Videocollege: Waarom wil iedereen graag dat jij normaal bent?

Vaak worden mensen buitengesloten door anderen. Daar zijn talloze redenen voor. Vaak komt het erop neer dat ze net iets anders zijn dan ‘normaal’. Waarom doen wij dit onze medemens aan? Arjan Bos l...
21 januari 2021

Wat doen microplastics in ons lichaam?

De vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit neemt deel aan een grootschalig onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics. Maandag 11 januari 2021 werd de kennisagenda Microp...
20 januari 2021

Reijer Passchier wint Leidense Meijersprijs en van Wersch Springplankprijs

Mr. dr. Reijer Passchier, naast universitair docent Staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit ook verbonden aan de Universiteit Leiden, ontving de Meijersprijs voor het best gepubliceer...
20 januari 2021

Promotie: Gevolgen van gedrag op corporate governance van familiehotels in Ghana

Het overgrote deel van midden- en kleinbedrijven in Ghana bestaat uit familiebedrijven. Een opvallend kenmerk van deze bedrijven is hun onvermogen om meerdere generaties te overleven, als gevolg va...
20 januari 2021

'Animo: Een filosofie van het spelende leven' door Jeroen Vanheste

Een pleidooi voor het spel als een vorm van levenskunst en oproep om je leven een speelse lichtheid en kleur te geven door het te benaderen als een spel waarvan je de regels deels zelf vastlegt. Da...
20 januari 2021

Informatica studiedag op 12 februari geheel online

Ieder kwartaal is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Softwar...
15 januari 2021

Raoul Beunen over nieuwe stikstofvergunningen op NPO Radio 1

In mei 2019 sneuvelde het Nederlandse stikstofbeleid. Dat leidde tot een crisis in de bouw en de agrarische sector omdat er geen nieuwe vergunningen voor stikstofuitstoot meer konden worden afgegev...
14 januari 2021

Zelftoets: 'is online studeren iets voor mij?'

Studie-uitval is een bekend probleem in het online hoger onderwijs. Een van de oorzaken is onderschatting van wat online studeren inhoudt. Laurie Delnoij, onderzoekster bij de Open Universiteit, we...
12 januari 2021

Studenten met grit doen het beter, ook online

Maak je altijd af wat je begint? Goede kans dat je dan hoog scoort op de karaktertrek 'grit'. Die blijkt een belangrijke rol te spelen bij het succes van studenten in afstandsonderwijs.
11 januari 2021

Kankerpatiënten waarderen extra ondersteuning

Een speciale consulent die klaar staat met advies voor kankerpatiënten. Patiënten en zorgprofessionals zijn er blij mee, blijkt uit onderzoek. Wie gediagnosticeerd wordt met kanker heeft een hoop ...
11 januari 2021

Hoe kunnen pensioenfondsen ervoor zorgen dat hun emails worden gelezen?

Plannen voor het pensioen… De meeste mensen houden zich daar niet mee bezig en dat kan negatief uitpakken voor hun financiële toekomst. Om dit verontrustende gebrek aan interesse aan te pakken, zou...
7 januari 2021

Promotie: Servicekwaliteit van vitaal belang voor klantbehoud Ghanese hotels

De zakenwereld van vandaag wordt gekenmerkt door stevige concurrentie. Veel hotels in opkomende markten, zoals die van Ghana, krijgen te maken met allerlei vormen van concurrentie die terug te voer...
7 januari 2021

Promotie: Management Ghanese hotels moet getraind worden in marktoriëntatie

De toerismesector van de Ghanese economie maakt een aanzienlijke groei door en wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse toeristen. Hotels spelen daar een cruciale rol in. Ze bieden gastvrijhe...
7 januari 2021

COVID-19 maatregelen en probleemgedrag in verpleeghuizen

De COVID-19 maatregelen van dit voorjaar hebben in verpleeghuizen geleid tot zowel een toename als een afname van probleemgedrag bij bewoners. Maar een toename van probleemgedrag kwam wel vaker voo...
5 januari 2021

Online informatiemiddag Onderwijswetenschappen

Op woensdag 20 januari 2021 is er een online informatiemiddag van de Faculteit Onderwijswetenschappen voor studenten Onderwijswetenschappen en belangstellenden.
5 januari 2021

OU-Onderwijsproduct van het jaar: Peerreview software

Ieder jaar kiest de Open Universiteit op haar interne 'Dag van het onderwijs' het OU-onderwijsproduct van het jaar. Dat is een onderwijsproduct waar in dat jaar aan gewerkt is of nog aan gewerkt wo...
4 januari 2021

Publicatie: Steden zijn de baas in de nieuwe verstedelijkte wereld

We leven in 'de eeuw van de stad'. Momenteel woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden en deze urbanisatietrend gaat onverminderd door. De ontwikkeling van steden, waar ook ter wer...
4 januari 2021

Podcast over ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Migchiel van Diggelen, onderzoeker bij de Open Universiteit, was te gast in een podcast van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs ECBO over Ontwikkelingsgericht begeleiden. In de ECBO-podcastserie ...
4 januari 2021

Gratis webinar: Didactiek van online onderwijs

Op 7 januari 2021 van 19.00 tot 20.00 uur verzorgt Kim Dirkx een webinar Didactiek van online onderwijs. Hoe maak je online onderwijs dat aansluit bij het leerproces van de leerling of student? En ...
17 december 2020

Informatiebijeenkomst aankomende studenten faculteit Rechtswetenschappen

In februari is het zover: dan begin je aan je bacheloropleiding of masteropleiding Rechtswetenschappen of Schakelzone Recht. Alvast van harte welkom aan de Open Universiteit, en in het bijzonder aa...