Thema_Zorgsector_12557_head_large.jpg
Onderzoek binnen de zorgsector
​Binnen de faculteit Managementwetenschappen wordt verschillende academisch onderzoek gedaan binnen de zorgsector.

Bijzonder hoogleraar Duurzame zorg en innovatie Cornelis Boersma werkt in het LEAPfROG project aan een zelflerend medicatiesysteem waarmee artsen veiliger en effectiever medicijnen kunnen voorschrijven. 

Zo onderzoekt professor Emile Curfs in welke mate zorgverzekeraars hun beleid, en de uitvoering daarvan, richten op een verbetering van de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Download meer informatie over specifiek onderzoek dat binnen de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) is en wordt uitgevoerd.

Hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren onderzoekt welke activiteiten organisaties kunnen ontplooien om hun medewerkers, en daarmee de organisatie, te versterken.

Bernard Verstegen, hoogleraar Controlling, doet samen met Tjandra Borner onderzoek naar financial control binnen zorginstellingen.

Dr. Monique Veld doet onderzoek naar het belang van strategisch Human Resource Management (SHRM) in de zorg. Hierbij richt Monique zich met name op de vraag hoe (en welk) HRM beleid wordt uitgevoerd in zorginstellingen, en welke effecten dit heeft op de medewerkers van zorginstellingen. De resultaten van haar promotie onderzoek (Veld, 2012, HRM care for cure?), onder ruim 4500 medewerkers van vier ziekenhuizen, laten zien dat door een gebalanceerd HR-beleid medewerkers beter weten wat belangrijk is in de organisatie. Zo blijkt dat met jaargesprekken en het volgen van training belangrijke signalen naar medewerkers worden uitgezonden over wat er van hen verwacht wordt in termen van houding en gedrag. Het overbrengen van deze signalen ligt overigens voor een groot deel in handen van direct leidinggevenden. Zij bepalen of en hoe het HRM beleid wordt uitgevoerd. Ook de manier van communiceren met medewerkers is bepalend voor de beelden die medewerkers hebben over de doelen van de organisatie.

Sinds 2012 is Monique betrokken bij het STZ P&O netwerk waarin 28 ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd. In opdracht van de STZ ziekenhuizen heeft zij onderzoek gedaan naar goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Op basis van deze onderzoeksresultaten is er samen met de STZ ziekenhuizen een visie document ontwikkeld waarin de ambities voor de komende jaren staan met betrekking tot HRM in de STZ ziekenhuizen. Daarnaast begeleidt Monique diverse afstudeertrajecten over HRM gerelateerde onderwerpen in de zorg.

OU-promovenda Hiske den Boer doet onderzoek in grote ziekenhuizen naar baanontwerp specifiek voor oudere (55+) medewerkers in leidinggevende, specialistische en ondersteunende functies, zodat deze groepen medewerkers langer kunnen doorwerken. Uit diepte-interviews blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers van plan is om langer te werken dan hun oorspronkelijk geplande pensioenleeftijd . Managers zijn het meest genegen om langer te werken, dan specialisten en vervolgens medewerkers in ondersteunende functies.

De interviewresultaten brachten gemeenschappelijke baankarakteristieken aan het licht die nodig zijn om langer door te kunnen werken, zoals focus op kerntaken, aanpassing van taken, klantcontact & serviceverlening, flexibele werktijden en -plekken en leermogelijkheden. Daarnaast werden unieke baanelementen geïdentificeerd voor elke functiegroep om langer doorwerken te stimuleren. Oudere medewerkers in ondersteunende functies hebben vooral autonomie, werkruimte, en de ondersteuning van hun management nodig. Specialisten hebben nodig: mogelijkheden voor kennisoverdracht, gebruik van hulpmiddelen, samenwerken met collega's, en de inzet als mentor. Managers vinden het noodzakelijk om belangrijke en complexe taken uit te voeren en nieuwe uitdagingen te krijgen.