GW_ONDERZOEK_samenwerken_head_large.jpg
Samenwerken met de zorg
In het kader van de onderzoeksprojecten werkt de Open Universiteit samen met een groot aantal partners in de zorg. Met twee partners is er een structurele samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Stichting VEROZ

Samen met de stichting leidt de Open Universiteit de zorgvernieuwers van de toekomst op. Dat heeft onder andere al geleid tot verschillende summerschools voor zorgondernemers.

Zuyderland

Met het Zuyderland ziekenhuis heeft de Open Universiteit een overeenkomst gesloten. Doel van de overeenkomst is samen te werken op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied om zo het antwoord te vormen op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van gezondheid en zorg.