ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg

Promoveren

Wil je promoveren op een onderzoek in de milieu-natuurwetenschappen of milieu-maatschappijwetenschappen? En wil je dat doen naast of in combinatie met het werk? Dan kan dat als buitenpromovendus bij de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen. Als buitenpromovendus doe je onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp onder begeleiding van een hoogleraar van de vakgroep.

Promoveren

Promoveren aan de Open Universiteit kan op verschillende wijzen. Via gerichte werving worden promovendi (aios) aangesteld. Daarnaast zijn er zogenaamde buitenpromovendi actief. Buitenpromovendi zijn niet in dienst bij de Open Universiteit, maar werken onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) buiten de universiteit aan hun proefschrift.

Waarom promoveren bij de Open Universiteit?

De Open Universiteit is voor veel promovendi in spe, zeker voor hen met een werkkring, een zeer goede partner om te promoveren op afstand. In ons reguliere academisch onderwijs begeleiden wij immers ook al onze bachelor- en masterstudenten op afstand. Wij hebben dus veel ervaring met studeren en promoveren op afstand.