Bachelor Psychologie

Bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Psychologen houden zich bezig met gedrag van mensen. Want waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Wat doet stress met ons? Vind je dit boeiende vragen? Dan is Psychologie een studie voor jou. In de bachelor Psychologie ontwikkel je een stevige wetenschappelijke basis om naar antwoorden op zoek te gaan. Je leert daarbij veel over andere mensen, maar ook over jezelf. 


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen in bepaalde omstandigheden, hoe psychische problemen ontstaan en welke rol de omgeving en andere mensen daarbij spelen. Je verwerft de nodige kennis en daarnaast werk je aan je competenties op het vlak van interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug.  
Met het bachelordiploma op zak kun je doorstromen naar één van de vijf mastervarianten Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische Psychologie of Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.  

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Sabine Koning

Studente

Soms haal ik een tentamen niet meteen. Dan denk ik wel effe: hè, snotver. Maar ik sta mezelf toe om één dag teleurgesteld te zijn. Daarna is het, hup, schouders eronder en weer door. Als je studeert naast je baan, moet je de lat niet te hoog leggen. Het moet leuk en haalbaar blijven.

In de bacheloropleiding Psychologie maak je kennis met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Naarmate je verder in de opleiding komt, wordt deze psychologische kennisbasis steeds meer verdiept. Afgestudeerde psychologen moeten in staat zijn wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ook moeten ze psychologische diagnoses kunnen stellen, interventies kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en ze moeten academische vaardigheden bezitten, zoals schrijven en presenteren. Daarom is de bachelor opgebouwd rond vier leerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden. 
 

Opzet

 
De opleiding is flexibel in te passen in je dagelijks leven. De inhoud van de cursussen die je volgt is herkenbaar en voorbeelden komen uit de praktijk. De casuïstiek oefen je samen met medestudenten. In de opleiding wisselen theoretische kennis, vaardighedenonderwijs en opdrachten elkaar af. Je volgt het onderwijs meestal online en studeert vaak zelfstandig, maar bij de meeste cursussen krijg je begeleiding en studeer je samen met anderen. Contact met anderen is immers ook essentieel om het beroep van psycholoog te kunnen uitoefenen.
Het jaarrooster zorgt ervoor dat je snel en overzichtelijk kunt zien wanneer je de cursussen kunt volgen. Je start de propedeuse met de cursus Inleiding in de psychologie. Deze cursus vormt de basis voor het vervolg van je studie. Aan bod komen de evolutie van de mens, het brein, het handelen in een groep en tal van andere aspecten van menselijk gedrag. Menselijk gedrag verandert gedurende de levensloop. Psychische stoornissen en de behandeling ervan krijgen aandacht. Je leert een aantal in de cursus geïntegreerde studievaardigheden en volgt een serious game. 
Je vervolgt je opleiding met cursussen op het gebied van sociale psychologie, cognitieve psychologie, gezondheidspsychologie, arbeids-en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ook maak je kennis met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Steeds een stapje verder en dieper. Zodat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om een goede psycholoog en onderzoeker te worden verder ontwikkelt. Met de bachelor op zak kun je doorstromen naar de masteropleiding Psychologie, een opleiding die onontbeerlijk is om in de beroepspraktijk volwaardig te kunnen meedraaien.

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en postpropedeuse (120 studiepunten). Naast een aantal verplichte cursussen, kies je in de postpropedeuse een minor die relevant is voor de mastervariant van jouw voorkeur. Ook is er een vrije ruimte van 20 studiepunten. Voor de invulling hiervan kun je ook kiezen uit tal van minoren of bachelorcursussen van andere opleidingen van de Open Universiteit. Je sluit je bacheloropleiding af met een bachelorthesis, de eindopdracht waarin je jouw onderzoekvaardigheden toepast. Hierbij kies je uit een aantal thema's en werk je samen met andere studenten. 

Het studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen. Vaste cursussen starten aan het begin van een kwartiel. In elk studiejaar kun je ook variabele cursussen kiezen die je op elk moment kunt starten. In het jaarrooster zie je wanneer een vaste of variabele cursus is ingepland en welke tentamenvorm bij de cursus hoort. Let wel altijd op ingangseisen voordat je je aanmeldt.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten: 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd met gemiddeld 30 studiepunten per jaar dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse in 2 jaar en de postpropeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen kan ook door meer cursussen per kwartiel te volgen, of in de zomerperiode een variabele cursus te doen.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Psychologie is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Incidenteel neem je deel aan practica in een studiecentrum. Je maakt online opdrachten, volgt online colleges of kijkt ze terug en bent via de digitale leeromgeving in contact met medestudenten en docenten. Heb je hulp nodig bij je planning, dan kun je altijd een studieadviseur van psychologie raadplegen om samen een individueel studieplan op te stellen, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de interactieve online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je ook deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.
Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in je studiepad welke cursussen je al hebt behaald en nog moet doen.
Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot algemene informatie in het Opleidingsportaal en elke cursus met het digitale studiemateriaal. Ook heb je hier contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je een aantal practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. 
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding? Maak dan een mijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden. Op die manier vraag je toelating tot de opleiding aan. Nadat je bent toegelaten, krijg je in mijnOU een studiepad te zien. Daarin kun je je op een eenvoudige manier aanmelden voor een cursus. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je in principe op elk moment aanmelden. Houd wel altijd rekening met reeds geplande tentamendata, de ingangseisen van de cursus en eventuele practicumbijeenkomsten op locatie. Voor een cursus met een vast startmoment kun je je het beste minimaal twee weken van tevoren aanmelden. Je kunt na inschrijving al vanaf een kwartiel eerder toegang tot de digitale cursusomgeving krijgen.
In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Starten

Bij voorkeur begin je de opleiding met de cursus Inleiding in de psychologie. Deze cursus start twee keer per jaar op een vast startmoment  in september en in februari. De cursus duurt twee kwartielen en heeft twee deeltentamens. Tijdens facultatieve bijeenkomsten bij deze cursus komen de diverse thema’s uit de gehele psychologie aan bod. Die zijn terug te kijken in de digitale leeromgeving. Je krijgt in de cursus geïntegreerde studievaardigheden aangereikt en je volgt een serious game. Onder begeleiding van de docenten bereid je je optimaal voor op het eerste deeltentamen.
Naast cursussen met een vast startmoment zijn er cursussen met een variabel startmoment. Hierdoor kun je ook op andere momenten starten met de opleiding (zie jaarrooster).

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, wel algemene voorkennis op minimaal havoniveau. Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed (passief) beheerst, aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat lezen en gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. Voor sommige cursussen gelden ingangseisen: je moet dan eerst een andere cursus uit de opleiding hebben gevolgd of afgerond, of een bepaald aantal studiepunten hebben behaald om aan de cursus met ingangseisen te mogen beginnen.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je starten.
Kijk voor meer informatie bij Psychologie studeren.

Vrijstelling

Heb je al een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Dan kun je een standaardvrijstelling krijgen in de bachelor Psychologie door vrijstelling aan te vragen bij je aanmelding.
Heb je een aan Psychologie verwante vooropleiding afgerond? Dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster Arbeids- en organisatiepsychologieGezondheidspsychologie, of Levenslooppsychologie van gemiddeld 55 studiepunten (afhankelijk van je vooropleiding). Kijk voor meer informatie bij de betreffende premaster in Studieaanbod. Hiermee kun je zonder bachelordiploma Psychologie doorstromen naar de bijbehorende mastervariant.

Wil je met een verwante vooropleiding doorstromen naar de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie? Dat kan uitsluitend met een bachelordiploma Psychologie. 
Je kunt met een (zeer) verwante vooropleiding eventueel wel in aanmerking komen voor een individueel vrijstellingenpakket in de bacheloropleiding Psychologie. Zo’n pakket omvat minimaal 70 studiepunten of meer.
Heb je elders al een bachelor Psychologie behaald? Dan kom je in aanmerking voor een premaster Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie. Mogelijk kun je dan ook rechtstreeks worden toegelaten tot de master, afhankelijk van de vakken die je hebt gevolgd. 

Verwante vooropleidingen die in aanmerking komen voor een premaster of een individueel vrijstellingenpakket:
Hbo-opleidingen

(Toegepaste) Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde

Wo-bacheloropleidingen 
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen)
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde

Aan bovengenoemde opsomming kun je geen rechten ontlenen. Om in aanmerking te komen voor de standaardvrijstelling voor een niet-verwante hbo- of wo-voorpleiding of een individueel vrijstellingenpakket kruis je bij je aanmelding voor de bachelor Psychologie aan dat je vrijstelling aanvraagt. Dit kost 161 euro. De Commissie voor de examens (CvE) beoordeelt óf je in aanmerking komt en welke vrijstellingen je krijgt.
Kijk in de studiegids van de bachelor Psychologie voor meer informatie over de opleiding (zie rechterkolom).

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

Met het diploma van een bachelor Psychologie op zak ben je officieel Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Daarna kun je kiezen uit een van onze vijf mastervarianten: Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, LevenslooppsychologieKlinische psychologie of Klinische kinder- en jeugdpsychologie

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de bacheloropleiding Psychologie al jarenlang hoog. In de gids van 2021 stond de bachelor Psychologie op de tweede plek van de beste Psychologie-opleidingen in Nederland. Vooral de inhoud van het programma en de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming worden positief gewaardeerd. De bacheloropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de studie Psychologie aan de Open Universiteit of kijk op Open dagen Psychologie.

Contact

Overweeg je om de bacheloropleiding te gaan volgen, maar wil je eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze zes studieadviseurs van de faculteit Psychologie.

Accreditatie

Alle cursussen uit de bachelor zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).