Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Analytische filosofie
Cultuurwetenschappen | 4,3 EC
Code C07211
Prijsindicatie € 280
Aan het einde van de negentiende, begin van de twintigste eeuw deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor in de filosofie. Engelse filosofen als Bertrand Russell en G.E. Moore wilden een heel nieuw begin in de filosofie maken, uit onvrede over de filosofische traditie zoals die zich tot dan had ontwikkeld. Hun benadering, die overigens sterk werd beïnvloed door verschillende auteurs uit Centraal-Europa, kreeg navolging, en wordt gezien als het beginpunt van de traditie die werd en wordt aangeduid als 'analytische filosofie'. Zij speelde een dominante rol in de filosofie van de twintigste eeuw, aanvankelijk vooral in de Angelsaksische wereld, maar nadien ook daarbuiten. Deze cursus biedt een eerste kennismaking met de analytische filosofie.

Algemeen

Inhoud

In overzichten van de geschiedenis van de filosofie in de twintigste eeuw wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de continentale, en anderzijds de Angelsaksische traditie. Tot de continentale traditie rekent men stromingen als fenomenologie en existentialisme, hermeneutiek, en postmodernisme. De Angelsaksische traditie wordt doorgaans niet zozeer onderverdeeld in stromingen, als wel in belangstellingsgebieden, die daarin bijzondere aandacht kregen: logica en taalfilosofie, epistemologie en wetenschapsfilosofie. Deze Angelsaksische traditie wordt veelal aangeduid met de benaming 'analytische filosofie'.
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de vraag, wat nu eigenlijk onder 'analytische filosofie' moet worden verstaan. Is het terecht, dat de 'analytische filosofie' wordt vereenzelvigd met de Angelsaksische traditie? Moeten de wortels ervan niet veeleer in Centraal-Europa worden gezocht? Daarnaast wordt een aantal gangbare thema's uit de analytische filosofie nader belicht: logica, taalfilosofie, epistemologie, wetenschapsfilosofie en philosophy of mind. Voorts wordt bezien wat de analytische invalshoek betekent voor ethiek, godsdienstfilosofie, en geschiedfilosofie.
De cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Het tekstboek begint met een inleiding, waarin het ontstaan van de analytische filosofie wordt geschetst, alsook de opzet van de cursus wordt verantwoord. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: Logica; Taalfilosofie; Epistemologie; Wetenschapsfilosofie; Filosofie van de Geest; Ethiek; Filosofie van de Religie; en Filosofie van de Geschiedenis. Het tekstboek wordt afgesloten met een epiloog, een terugblik op de wat is besproken, en een vooruitblik op mogelijke ontwikkelingen.

Leerdoelen
Als algemeen leerdoel van de cursus kan worden omschreven: de kennismaking met en reflectie op de analytische traditie in de filosofie.
Meer specifieke leerdoelen zijn:
- het verwerven van kennis en inzicht in de bijdrage van de analytische filosofie aan de logica;
- het verwerven van kennis en inzicht in de bijdrage van de analytische filosofie aan de taalfilosofie;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van de epistemologie en philosophy of mind;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van de wetenschapsfilosofie en filosofie van de geschiedenis;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van ethiek en godsdienstfilosofie.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Herman Simissen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

25-04-2018, 27-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.