Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Denken over cultuur
Cultuurwetenschappen | 4,3 EC
Code C21311
Prijsindicatie € 280
Over cultuur denken is een bekwaamheid die elke cultuurwetenschapper tijdens zijn studie ontwikkelt. In de cursus Denken over cultuur zijn uw studieactiviteiten erop gericht om uw kennis en inzicht van en vaardigheid in deze vorm van denken te vergroten en te versterken. We staan nadrukkelijk stil bij de vraag wat we onder deze vorm van denken verstaan en hoe anderen en uzelf het denken over cultuur in de praktijk brengen.

Algemeen

Inhoud

De cursus Denken over cultuur wil uw 'denken over cultuur', een van de hoofdbezigheden van de cultuurwetenschapper, bevorderen en versterken. In de vorm van opdrachten vragen wij u om u intensief bezig te houden met vragen als: wat is een goede omschrijving van cultuur? Hoe bouw ik een referentiekader op om cultuurverschijnselen te analyseren en te begrijpen? Wat is de taak van de cultuurwetenschappen? Welke wetenschappelijke en wijsgerige analyses zijn actueel voor het bestuderen van cultuurvraagstukken? Welke samenhang bestaat er tussen het analyseren en interpreteren van cultuurvraagstukken en het beoordelen en bekritiseren van deze vraagstukken?
In de opdrachten wordt u gevraagd een antwoord op deze vragen en ook andere vragen te formuleren waarbij u zich kunt baseren op de ideeën en theorieën van auteurs zoals Montaigne, Rousseau, Georg Simmel, Norbert Elias en Thomas Nagel, die u in de cursus worden aangereikt. Hiertoe is een tekstenbundel samengesteld. Hiernaast zijn voor de cursus bijdragen geschreven door Mieke Bal, Hans van Driel en Geno Spoormans, Raymond Corbey en Jacques de Visscher. Ook hun bijdragen zijn opgenomen in de tekstbundel.
De opdrachten, die in de vorm van studietaken zijn uitgewerkt, vindt u in de digitale leeromgeving, op een voor de cursus ontwikkelde site. Om het werken in de digitale leeromgeving te ordenen en ook te verlevendigen hebben we de site de vorm gegeven van een congres over Denken over cultuur.
Tijdens de bestudering van de cursus bent u in feite deelnemer aan dit congres, dat een aantal onderdelen kent, zoals lezingen en seminars. Op de nieuwsgroep van de cursus kunt u met medestudenten en docenten discussiëren over de aangeboden onderwerpen, vragen naar voren brengen en actuele culturele ontwikkelingen bespreken.

Leerdoelen
Algemene doelstelling is de explicitering en kritische overweging van het cultuurwetenschappelijk referentiekader, in de zin van het complex van doelstellingen, vraagstellingen, vooronderstellingen, centrale begrippen, toegepaste methodes, wijzen van argumenteren en verantwoorden, enzovoort, dat ten grondslag ligt aan cultuurwetenschappelijk onderzoek. Daarbij hoort:
- Verkennen en analyseren van vormen van kritisch denken.
- Ontwikkelen van een cultuurkritische scholing.
- Grondslagen en vooronderstellingen analyseren en evalueren.
- Uitvoeren van begripsanalyse en begripsevaluatie.
- Redeneren en opbouwen van een consistent betoog.
- Het uitvoeren van een interpretatie en de geldigheid van de interpretatie weergeven en afwegen.
Confrontatie uitvoeren met begrippen en grondslagen van enkele filosofen en cultuurwetenschappers.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Om de cursus te kunnen bestuderen, is bekendheid met filosofie niet per se nodig. Basiskennis, bijvoorbeeld opgedaan in de cursussen Inleiding in de filosofie en Analytische filosofie of Wetenschapsleer, zal een effectieve bestudering van de cursus ten goede komen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Standaard en landelijke groepsbijeenkomst. De begeleiding van Denken over cultuur start op specifieke data in het eerste en tweede semester. Alleen dan zijn de opdrachten beschikbaar op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. drs. T. van Dorp
1. za 11-11-2017 / 10.30-15.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. T. van Dorp
1. za 21-04-2018 / 10.30-15.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Tom van Dorp.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een afsluitend werkstuk. Ter voorbereiding daarvan schrijft u twee proefessays, waarop u schriftelijk commentaar ontvangt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit één cursusboek (tekstenbundel Denken over cultuur) en een speciale cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.