Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Culturele dialoog: lezen en schrijven tussen twee culturen
Cultuurwetenschappen | 4,3 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code C33211
Prijsindicatie € 280
In 2001 was het thema van de Nederlandse boekenweek 'Schrijven tussen twee culturen'. Belangrijke Nederlandse literatuurprijzen worden de laatste jaren in de wacht gesleept door zogenaamde `nieuwe Nederlanders'. Een vergelijkbare doorbraak van niet-autochtone schrijvers zagen we in Groot-Brittannië bij de Bookerprijs al eerder. Zijn deze prijzen bedoeld als aanmoedigingsprijs? Wat voor soort literatuur schrijven de 'schrijvers tussen twee culturen'? Ziet de Nederlandse literatuur er dankzij hen anders uit dan voorheen?

Algemeen

Inhoud

De cursus bespreekt de literatuur uit de periode rond 1990 tot 2005 van auteurs die schrijven vanuit een culturele achtergrond uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, zoals Marokko, Turkije en Iran. De redenen voor deze inperking zijn didactisch én inhoudelijk: het gaat om literatuur van schrijvers uit een 'contrasterende', niet-westerse cultuur (in tegenstelling tot de schrijvers die afkomstig zijn vanuit de voormalige koloniën). De centrale vraag van de cursus is wat voor literatuur de confrontatie tussen deze twee culturen oplevert.
Daarbij gaat het niet alleen om de literaire thematiek; er is bewust gekozen voor een thema dat binnen de cultuurwetenschappen algemene, wetenschappelijke en ook actuele importantie heeft, namelijk het thema van de culturele dialoog.
De cursus is opgezet aan de hand van een aantal studietaken met steeds één specifiek thema. Bij enkele studietaken wordt gebruikgemaakt van teksten en fragmenten uit twee delen van de Sdu-reeks Cultuur en migratie in Nederland, namelijk Kunsten in beweging 1900-1980 en Kunsten in beweging 1980-2000 (red. Rosemarie Buikema en Maaike Meijer). Aan de hand van het essay Vleugelspelers van Lisa Kuitert wordt belicht hoe de uitgeverswereld met 'migrantenauteurs' is omgegaan.
Behalve deze meer beschouwende teksten, is een centraal onderdeel in de cursus het lezen én analyseren van romanfragmenten, verhalen en gedichten van auteurs als onder andere Abdelkader Benali, Kader Abdolah, Nilgün Yerli en Mustafa Stitou.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus is de student in staat:
- Literaire teksten van migrantenauteurs te interpreteren en contextualiseren op het gebied van stijl, thematiek en intertekstualiteit.
- De diverse standpunten binnen het thema van de 'culturele dialoog' te analyseren en becommentariëren.

Aanmelden

Ingangseisen

Inleiding letterkunde afgerond.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Noodzakelijk niveau: Inleiding letterkunde.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Standaardbegeleiding en een jaarlijkse studiedag in kwartiel 4.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Dick Disselkoen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een aantal open vragen voor literaire tekstfragmenten en (eventueel) een meer theoretische vraag waarin een relatie wordt gelegd met de thematiek van de cursus.

Tentamendata

25-04-2018, 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een cursusboek (inclusief essays uit Cultuur en migratie in Nederland en tekstfragmenten) en een uitgave van Vleugelspelers van Lisa Kuitert.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.