Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Onderzoekspracticum: bachelorscriptie
Cultuurwetenschappen | 12,9 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code C42333
Prijsindicatie € 840
Met het Onderzoekspracticum bachelorscriptie sluit u uw bacheloropleiding af. In het kader van dit practicum doet u een wetenschappelijk (literatuur)onderzoek naar een bepaald onderwerp, dat in sommige gevallen aangevuld wordt met een leeronderzoek op basis van een set voorgeselecteerde data. In de loop van het practicum rapporteert u over de opzet van uw onderzoek en aan het eind presenteert u mondeling en schriftelijk de resultaten.

Algemeen

Inhoud

Met het Onderzoekspracticum bachelorscriptie sluit u uw bacheloropleiding af. In het kader van dit practicum doet u een wetenschappelijk (literatuur)onderzoek naar een bepaald onderwerp, dat in sommige gevallen aangevuld wordt met een leeronderzoek op basis van een set voorgeselecteerde data. In de loop van het practicum rapporteert u over de opzet van uw onderzoek en aan het eind presenteert u mondeling en schriftelijk de resultaten. Deze presentaties dienen te voldoen aan de criteria en normen die in de Practicumwijzer Onderzoekspracticum bachelorscriptie zijn vastgelegd.
U bent niet vrij in het kiezen van een scriptieonderwerp. De onderwerpen die u onderzoekt sluiten inhoudelijk aan bij een viertal cursussen uit het programma van de bacheloropleiding. Elke van de vier constituerende disciplines van cultuurwetenschappen (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie) heeft daartoe een cursus aangewezen.
In het academisch jaar 2015-2016 zijn de onderwerpen:
- Tot lering en vermaak. De opkomst van de genootschappen en verenigingen in de civil society (1750-1900) (cultuurgeschiedenis).
- De verbeelding van nationale identiteiten in de Nederlandse literatuur (letterkunde).
- Recente perspectieven op de 17e-eeuwse schilderkunst (kunstgeschiedenis).
- Mensbeelden en levenskunst(filosofie).
Uitgebreide informatie over de onderwerpen kunt u vinden op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving. Op de studiecentra zijn de readers van de verschillende onderwerpen in te zien.

Leerdoelen
De student moet zich bekwamen in:
- Het verrichten van een onderzoek (onder begeleiding) op basis van literatuur en/of andersoortig bewijsmateriaal.
- Het zelfstandig zoeken en analyseren van literatuur en/of bronnen.
- Het op wetenschappelijke wijze verantwoord selecteren, bewerken en ordenen van relevante informatie uit de literatuur en/of andersoortig bewijsmateriaal.
- Het op wetenschappelijke wijze verantwoord gebruik kunnen maken van relevante theorievorming in het kader van het uit te voeren onderzoek.
- Het kort en bondig samenvatten van het onderzoek en het formuleren van een beargumenteerde eigen conclusie op basis van de onderzoeksresultaten de mondelinge presentatie van de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten en de schriftelijke verslaglegging daarvan.

Aanmelden

Ingangseisen

Studenten die willen aanmelden voor het Onderzoekspracticum bachelorscriptie mogen nog twee cursussen van de bacheloropleiding hebben openstaan. Voor deze twee cursussen dienen zij wel te zijn ingeschreven. De openstaande cursussen mogen geen cursussen zijn, die inhoudelijk tot dezelfde discipline behoren als het gekozen onderwerp van de bachelorscriptie, en ook niet de cursussen Schrijfpracticum 2, CW-Vaardigheden 2, Onderzoek en analyse I en Onderzoek en analyse II (de laatste cursus geldt niet voor alle varianten van de opleiding). Van deze regel zijn uitgezonderd de cursussen van de vrije ruimte.

Toelichting aanmelden

Na inschrijving ontvangt u van de scriptiecoördinator een mail waarin u wordt uitgenodigd een keuze voor een bachelorscriptie in een bepaalde discipline te maken. Zodra uw keuze binnen is, stuurt de medewerker studentzaken CW de benodigde studiematerialen toe.

Het tijdschema van het Onderzoekspracticum bachelorscriptie is strak, de begeleiding intensief. U wordt geacht gelijk op te werken met de andere studenten die voor een bachelorscriptie in dezelfde discipline hebben gekozen. Op vooraf vastgestelde data moet u stukken leveren en toelichten aan de begeleider en uw medestudenten. Vrijwel niemand zal tijd overhouden om naast het Onderzoekspracticum nog andere cursussen te bestuderen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Het tijdschema van het Onderzoekspracticum bachelorscriptie is strak, de begeleiding intensief. U wordt geacht gelijk op te werken met de andere studenten die voor een bachelorscriptie in dezelfde discipline hebben gekozen. Op vooraf vastgestelde data moet u stukken leveren en toelichten aan de begeleider en uw medestudenten. Vrijwel niemand zal tijd overhouden om naast het Onderzoekspracticum nog andere cursussen te bestuderen.
Het onderzoekspracticum bachelorscriptie start tweemaal per jaar, op 1 september en 1 februari. Er zijn gedurende de practicumperiode minimaal vier verplichte bijeenkomsten. Tussendoor is er geregeld contact met de inhoudelijke begeleiders per telefoon en per mail.

Docenten

Inhoudelijke begeleiders: dr. Janny Bloembergen-Lukkes (cultuurgeschiedenis), dr. Frauke Laarmann-Westdijk (kunstgeschiedenis), dr. Ted Laros (letterkunde), dr. Jeroen Vanheste en dr. Femke Kok (filosofie).
Presentatie- en taalbegeleider: drs. Lieke van den Bulck-van der Linden.
Examinatoren: dr. Caroline Drieënhuizen (cultuurgeschiedenis), dr. Jos Pouls (kunstgeschiedenis), dr. Lizet Duyvendak (letterkunde) en drs. Herman Simissen (filosofie).
Inhoudelijk coördinator: dr. Toon Bosch.
Organisatie: drs. Paul van den Boorn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Scriptie en mondelinge presentatie. De inhoud van de scriptie en de mondelinge presentatie worden beide apart beoordeeld. Bachelorscripties die niet in correct Nederlands zijn geschreven worden niet geaccepteerd. De inhoud van de scriptie bepaalt het cijfer; de mondelinge presentatie moet voldoende zijn.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Practicumwijzer Onderzoekspracticum bachelorscriptie.
Voor elk van de vier disciplines bestaat daarnaast een eigen reader.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.