Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Academisch schrijven
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een effectieve betogende tekst is overtuigend en in correct Nederlands geschreven. Het gaat dus om aspecten als een duidelijk standpunt (of een goedgekozen invalshoek), sterke argumenten, een prettig leesbare zinsbouw en de juiste woordkeus. Daarnaast moet de betooglijn logisch zijn en moet het niveau van de tekst passen bij de beoogde lezer. Al met al een heel eisenpakket. Het gaat bij deze eisen om taalvaardigheden maar ook om redenaarskunst. In deze cursus werkt u toe naar het schrijven van een overtuigend betoog; naar het bepalen van een eigen standpunt en het formuleren en structureren van een goede argumentatie die dit standpunt ondersteunt. Op die manier kunt u de lezer overtuigen van uw juiste kijk op een zaak.

Algemeen

Inhoud

Tijdens uw studie Cultuurwetenschappen krijgt u een flink aantal schrijfopdrachten. Menige cursus sluit u af met een betoog of een essay. De teksten die u dan inlevert, moeten aan allerlei criteria voldoen. Er mogen natuurlijk niet te veel taalfouten in staan en de lezer moet begrijpen wat u betoogt, maar dat is nog niet genoeg. Deze cursus behandelt de vaardigheden die onmisbaar zijn bij het schrijven van betogende teksten. Wat is uw standpunt in een bepaald debat en hoe overtuigt u de lezer van uw gelijk? Welke argumenten gebruikt u daarbij?

De cursus Academisch schrijven bestaat uit twee blokken. Blok 1 gaat over taalvaardigheden en Blok 2 richt zich op redeneren en overtuigen. Nadat u twee verplichte opdrachten hebt afgesloten met een voldoende, krijgt u de tentamenopdracht. U maakt een keuze uit een aantal gegeven onderwerpen, ontwerpt een argumentatiestructuur en schrijft een betoog. Aan de hand van de feedback die u op deze eerste versie krijgt, schrijft u een definitieve versie, ook nu weer compleet met argumentatiestructuur. Deze definitieve versie geldt als afsluitend tentamen.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus staat alleen open voor studenten Algemene cultuurwetenschappen. De Orientatiecursus cultuurwetenschappen of één van de inleidende cursussen uit de propedeuse dienen afgerond te zijn.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinator: drs. Lieke van den Bulck MM.
Begeleiders: drs. Lieke van den Bulck MM, dr. Marjolein van Herten en drs. Wil Michels.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een werkboek en het tekstboek 'Schrijfwijzer' van Jan Renkema.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.