Academisch schrijven

Academisch schrijven
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens uw studie Cultuurwetenschappen krijgt u een flink aantal schrijfopdrachten. Menige cursus sluit u af met een betoog of een essay. De teksten die u dan inlevert, moeten aan allerlei criteria voldoen. Er mogen natuurlijk niet te veel taalfouten in staan en de lezer moet begrijpen wat u betoogt, maar dat is nog niet genoeg. Deze cursus behandelt de vaardigheden die onmisbaar zijn bij het schrijven van betogende teksten. Wat is uw standpunt in een bepaald debat en hoe overtuigt u de lezer van uw gelijk? Welke argumenten gebruikt u daarbij?

De cursus Academisch schrijven bestaat uit twee blokken. Blok 1 gaat over taalvaardigheden en Blok 2 richt zich op redeneren en overtuigen. Nadat u twee verplichte opdrachten hebt afgesloten met een voldoende, krijgt u de tentamenopdracht. U maakt een keuze uit een aantal gegeven onderwerpen, ontwerpt een argumentatiestructuur en schrijft een betoog. Aan de hand van de feedback die u op deze eerste versie krijgt, schrijft u een definitieve versie, ook nu weer compleet met argumentatiestructuur. Deze definitieve versie geldt als afsluitend tentamen.

Aanmelden

Ingangseisen

De Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen of één van de inleidende cursussen (in totaal 10 EC) uit de propedeuse moet(en) afgerond zijn.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinator: dr. Marjolein van Herten.
Begeleiders: drs. P. Brouwer, dr. Marjolein van Herten en drs. Wil Michels.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een werkboek en het tekstboek 'Schrijfwijzer' van Jan Renkema.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.