Leraarschap, didactiek en onderwijs

Leraarschap, didactiek en onderwijs

  • Cultuurwetenschappen
  • CB0003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus biedt u een introductie op het leraarschap. De belangrijkste aspecten van het beroep komen erin aan de orde en de inhoud sluit nauw aan bij de Generieke Kennisbasis voor de leraar. Deze cursus laat u kennismaken met de beroepscompetenties van de leraar in het moderne onderwijs. Daarnaast wordt een breed theoretisch overzicht van de onderwijskunde geboden en worden actuele ontwikkelingen in het onderwijs geschetst.
U maakt kennis met opvattingen over wat leren is en hoe leerprocessen verlopen. De cursus introduceert en verdiept de voornaamste visies op leren en instructie en studenten leren gericht zelf onderwijs te ontwerpen.
Belangrijke aspecten zijn het ontwerpen van onderwijs vanuit verschillende leertheoretische benaderingen, algemene didactiek en de interactie tussen leraar en leerlingen. De hoofdlijnen van het Nederlandse onderwijsstelsel worden beknopt geschetst. De cursus bevat tevens goede toepassingsmogelijkheden.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus hebt u:
- een goed beeld van de actuele beroepscompetenties van de leraar;
- zicht op de context van het leraarsberoep;
- inzicht in theorie en praktische toepassing van algemene didactiek;
- een breed theoretisch overzicht van de onderwijskunde;
- gedegen kennisgemaakt met leerprocessen;
- zich verdiept in leren en instructie;
- kennis van de gangbare onderwijsvisies.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

U moet deze cursus bestuderen als u de educatieve variant van de bachelor afrondt. (Nieuwe inschrijvingen voor de educatieve varianten zijn niet meer mogelijk!) Voor alle overige studenten geldt dat deze cursus uitsluitend opgenomen kan worden in de vrije ruimte.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Studietaken in de digitale leeromgeving met bijbehorende opdrachten leiden de student door de inhoud van de cursus. Voor elk van de zes studietaken geldt een studielast van circa 30 uur. Er is in de digitale leeromgeving regelmatig contact voorzien tussen de docent en de student en tussen studenten onderling. Daarnaast wordt gecommuniceerd via telefonisch contact, online-sessies of door het schrijven van en reageren op blogs en deelname aan discussiegroepen.
Studenten die de cursus volgen in het kader van de educatieve minor, worden daarnaast uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke begeleidingsdagen voor alle educatieve minor-studenten.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- Geerts, W. en R. van Kralingen, Handboek voor leraren (3e herziene druk);
- Standaert, R. e.a., Leren en onderwijzen, Inleiding tot de algemene didactiek (Leuven, 2012, zesde herwerkte editie);
- Valcke, Martin, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap (Gent, 2010);
- Zeer regelmatig wordt gebruikgemaakt van actuele digitale bronomgevingen voor docenten als Leraar24, Schoolaanzet en Didiclass.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.