Leraarschap, didactiek en onderwijs
Cultuurwetenschappen | 7,5 EC
Code CB0003
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de cursus komen diverse aspecten van het beroep leraar aan de orde, evenals de context waarin het leraarschap is gesitueerd. Er wordt een gedegen theoretische basis van de onderwijskundige kennis en inzichten aangeboden. Daarnaast wordt ook ingezoomd op een belangrijk domein van kennis en vaardigheden van de leraar in het moderne onderwijs: de algemene didactiek. Theoretische inzichten worden op een toegankelijke wijze vertaald naar praktische toepassingen.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus is de eerste module van de educatieve minor Geschiedenis en Nederlands. De cursus biedt u een introductie op het leraarschap. De belangrijkste aspecten van het beroep komen erin aan de orde en de inhoud sluit nauw aan bij de Generieke Kennisbasis voor de leraar. Deze cursus biedt u een eerste kennismaking met de beroepscompetenties van de leraar in het moderne onderwijs. Daarnaast wordt een breed theoretisch overzicht van de onderwijskunde geboden en worden actuele ontwikkelingen in het onderwijs geschetst.
U maakt kennis met opvattingen over wat leren is en hoe leerprocessen verlopen. De cursus introduceert en verdiept diverse onderwijsvisies op leren en instructie en studenten leren gericht zelf onderwijs te ontwerpen.
Belangrijke aspecten zijn curriculumtheorie en het omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen. De hoofdlijnen van het Nederlandse onderwijsstelsel worden beknopt geschetst. De cursus bevat tevens goede toepassingsmogelijkheden.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus heeft u:
- een goed beeld van de actuele beroepscompetenties van de leraar;
- zicht op de context van het leraarsberoep;
- inzicht in theorie en praktische toepassing van algemene didactiek;
- breed theoretisch overzicht van de onderwijskunde;
- gedegen kennisgemaakt met leerprocessen;
- zich verdiept in leren en instructie;
- kennis van de gangbare onderwijsvisies.

Aanmelden

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 20 november 2017. Deze cursus vervangt de cursussen C35211 - Leraarschap en didactiek en C46321 - Kennis van leren en onderwijzen waarvoor u nog tot 19 november 2017 kunt aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

U mag deze cursus opnemen in uw opleiding als u de educatieve variant van de bachelor volgt. Neemt u geen educatieve minor op in uw opleiding, dan mag u deze cursus alleen inbrengen in de vrije ruimte.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 20-11-2017.
Inschrijven is mogelijk vanaf deze datum.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Studietaken in de digitale leeromgeving met bijbehorende opdrachten leiden de student door de inhoud van de cursus. Voor elk van de 6 studietaken geldt een studielast van circa 30 uur. Er is in de digitale leeromgeving regelmatig contact voorzien tussen de docent en de student en tussen studenten onderling. Daarnaast wordt gecommuniceerd via telefonisch contact, online-sessies of door het schrijven van en reageren op blogs en deelname aan discussiegroepen.

Docenten

Dhr. Drs. H. Munstermann en mw. Drs. M. de Bie.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Meer info

Cursusmateriaal

- Geerts, W. en R. van Kralingen, Handboek voor leraren (Bussum, 2012, 2e oplage);
- Standaert, R. e.a., Leren en onderwijzen, Inleiding tot de algemene didactiek (Leuven 2012);
- Valcke, Martin, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap (Gent);
- Zeer regelmatig wordt gebruik gemaakt van actuele digitale bronomgevingen voor docenten als https://leraar24.nl, www.schoolaanzet.nl/home, www.didiclass.nl.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.