Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Wereldliteratuur
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Wat is wereldliteratuur? Een verzameling van de beste literaire werken die de wereldbevolking door de eeuwen heen heeft geproduceerd ('the best which has been thought and said in the world', in de woorden van Matthew Arnold)? Weinigen zullen willen betwisten dat Homerus, Dante en Shakespeare tot de wereldliteratuur behoren. Maar waarom is dat zo? Wie bepaalt eigenlijk dat deze schrijvers tot de wereldliteratuur, ja tot de top van de wereldliteratuur, behoren en anderen niet? En een stap verder terug nog: wie bepaalt eigenlijk wat literatuur is en wat niet? In deze cursus zullen we de geschiedenis van het begrip wereldliteratuur en de verschillende manieren waarop invulling is gegeven aan dit begrip in kaart brengen.

Algemeen

Inhoud

De cursus voert ons terug tot Goethe, die vaak genoemd wordt als degene die het begrip gemunt heeft, en wiens invulling van het begrip in ieder geval van cruciale betekenis is geweest. Van Goethe uit zullen we de ontwikkeling van de theoretische en praktische omgang met de term volgen tot in onze huidige tijd. We zullen daarbij stilstaan bij belangrijke schrijvers en theoretici (van de al genoemde Goethe tot aan Kundera en van Madame de Staël tot Pascale Casanova), alsook bij de veranderlijke praktijk van canonvorming, literatuuronderwijs en -onderzoek, vertaling, en, uiteindelijk, de literatuur als (mondiaal) systeem. De ontwikkelingen worden steeds nadrukkelijk bekeken vanuit de culturele, sociale en (geo-)politieke context waarin ze plaatsvinden. Aan het einde van de cursus kan de student zo een genuanceerd en gedifferentieerd antwoord geven op de vraag wat wereldliteratuur is.

Leerdoelen
U dient na afloop van de cursus:
- Een overzicht te hebben van de veranderingen in het denken en debatteren over het concept wereldliteratuur gedurende de afgelopen twee eeuwen.
- Een poster te kunnen maken en presenteren waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag 'wat is wereldliteratuur?'.
- In een schriftelijke analyse (d.w.z. in een essay) een duiding te kunnen geven van posities t.a.v. het idee/fenomeen wereldliteratuur ingenomen in literatuurkritisch, wetenschappelijk, of didactisch materiaal (bv. bloemlezingen, literatuurgeschiedenissen, etc.).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus heeft een vaste startdatum, waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Inleiding letterkunde en Culturele dialoog is gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een verplichte groepsbijeenkomst.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. T. Laros MSc
1. ma 30-10-2017 / 11.00-16.00 uur

Docenten

Dhr. dr. Ted Laros.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit twee onderdelen: een posterpresentatie van 10 minuten met aansluitend discussie en een schriftelijk werkstuk van maximaal 2000 woorden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een handboek, een reader en een website.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.