Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Vakdidactische stage Geschiedenis
Cultuurwetenschappen | 12,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0105
Prijsindicatie € 810
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Iedereen houdt zich bezig met geschiedenis. Geschiedenisonderwijs is daarom slechts nodig om iets bij te scholen dat mensen vanzelf al doen. In deze cursus leert u op een aantrekkelijke en zinvolle wijze geschiedenis te onderwijzen aan leerlingen in het vmbo-tl en de onderbouw van het havo en vwo.

Algemeen

Inhoud

Tijdens de stage maakt u stapsgewijs kennis met de onderwijspraktijk in het vmbo-tl en de onderbouw van het havo en vwo. De stage start met een periode waarin u een aantal lessen observeert op de school waar u stage loopt. Vervolgens gaat u delen van lessen verzorgen. Ten slotte verzorgt u volledige lesuren en neemt u deel aan alle bij het onderwijs horende taken zoals ouderavonden, team-overleggen en rapportvergaderingen.
U wordt begeleid door een vakdocent geschiedenis op school en op afstand door uw docent vanuit de Open Universiteit, die ook op lesbezoek komt. Tijdens uw stage voert u opdrachten uit en schrijft u reflectieverslagen. In dezelfde periode dat u stage loopt, volgt u ook de cursus Vakdidactiek geschiedenis (CB3502).

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
- Kunt u een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.
- Kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving creëren.
- Kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied eigen maken.
- Kunt u voor groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.
- Kunt u relevante informatie uitwisselen met collega's in de school en uitkomsten daarvan benutten.
- Hebt u ervaring met het uitwisselen van relevante informatie met verzorgers van leerlingen buiten school.
- Kunt u eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar expliciteren, kritisch onderzoeken en verder ontwikkelen op basis van eigen ervaring en feedback van begeleiders en medestudenten.

Aanmelden

Ingangseisen

Als u wilt aanmelden voor deze cursus dient u het ten behoeve van de educatieve minor verplicht inhoudelijk pakket geschiedenis in de postpropedeuse te hebben afgerond, alsmede algemeen-didactische cursussen (12,5-12,9 EC) van de educatieve minor. U dient tegelijk ingeschreven te staan voor de cursus Vakdidactiek Geschiedenis (CB3502).
U hebt uiteraard de propedeuse afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die de educatieve variant van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. S. Hogervorst (Samen met dhr.dhr. M. van Herten)
1. do 07-09-2017 / 10.00-17.00 uur
2. do 01-02-2018 / 10.00-17.00 uur
3. do 26-04-2018 / 10.00-17.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Susan Hogervorst.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een groot aantal opdrachten en lesverslagen die u tijdens de stage in een digitaal portfolio plaatst. U schrijft ook een eindverslag. Er vindt een tussentijds beoordelingsgesprek en een eindbeoordelingsgesprek met u plaats. Bij de eindbeoordeling zijn de OU-stagebegeleider en één docent van de algemeen-didactische cursussen aanwezig. Bij de beoordeling van uw stage is verder de stagebegeleider van de school en een onafhankelijk vakdidacticus betrokken.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Handboek: Orde houden (2013) van René Kneyber, Orde houden in het voortgezet onderwijs (Pronese 2013, 1e druk) en een digitaal werkboek.