Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Fonologie, morfologie, spelling
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een toekomstig leraar Nederlands dient niet alleen te kunnen spellen, hij dient ook inzicht te hebben in de systematiek die aan de spelling van het Nederlands ten grondslag ligt. Alleen wanneer hij inzicht heeft in deze systematiek, zal hij in staat zijn de spelling van het Nederlands aan de leerlingen uit te leggen en zal hij begrijpen waarom de leerlingen de spelling van het Nederlands zo moeilijk vinden. Essentieel voor deze cursus is dat de toekomstige leraar Nederlands voldoende inzicht in de klanken en de woordstructuur (d.i. de fonologie en de morfologie) van het Nederlands krijgt bijgebracht om de systematiek van de Nederlandse spelling te doorgronden.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus behandelt de spelling van het Nederlands. Hierbij gaat het niet alleen om de spellingregels als zodanig, maar vooral ook om de systematiek die aan deze spellingregels ten grondslag ligt. Voor een toekomstig leraar Nederlands is dat laatste essentieel. Immers, hij/zij moet de spelling kunnen uitleggen en de ervaring leert dat de leerlingen spelling een lastig onderwerp vinden. De spelling van het Nederlands uitleggen veronderstelt dat je inzicht hebt in de aard van de regels, dat wil zeggen in de systematiek die aan de regels ten grondslag ligt. In deze cursus wordt ingegaan op die aspecten van de 'klankleer' (= fonologie) en de woordstructuur (= morfologie) van het Nederlands, die essentieel zijn voor een goed begrip van de spelling.
Ook wordt ingegaan op de spellingswijzigingen, de roep om een eenvoudiger spelling, etc. Deze laatste kwesties zijn eveneens essentieel voor inzicht in de spelling van het Nederlands, daar dit herhaaldelijk resulteert in een publiek debat over de spelling. Een leraar Nederlands moet zich hierover een mening kunnen vormen en hij/zij moet dit ook aan de leerlingen kunnen uitleggen. Dit laatste betreft de sociaalculturele context van de spelling.

Leerdoelen
Als u deze cursus met succes heeft afgerond heeft u:
- inzicht in de basisprincipes van de spelling van het Nederlands,
- inzicht in de systematiek die aan deze basisprincipes ten grondslag ligt, met name de systematiek die samenhangt met de 'klankleer' en de woordstructuur van het Nederlands,
- inzicht in de sociaalculturele context waarbinnen het 'spellingdebat' zich in Nederland afspeelt.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Studenten die de educatieve minor Nederlands volgen moeten deze cursus verplicht afronden voor het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. Voor studenten die de algemene variant van de bacheloropleiding volgen geldt dat de cursus alleen voor de vrije ruimte gevolgd kan worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinator: Prof. dr. Jaap van Marle.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamendata

25-04-2018, 28-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Geen hulpmiddelen toegestaan

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een handboek (Johan De Schrijver, Anneke Neijt, Handboek Spelling) en een digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.