Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding in de filosofie
Cultuurwetenschappen | 10 EC
Code CB0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus biedt een inleiding op de westerse filosofie. De cursus begint met de (filosofische) vraag naar de aard van de filosofie zelf. Wat is dat nu eigenlijk, filosofie? U krijgt vervolgens een portret van de belangrijkste westerse filosofen – van Plato tot aan eenentwintigste-eeuwse filosofen als Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk – en maakt kennis met hun denkbeelden. U zult zien hoe filosofen steeds weer voortbouwen op de traditie. De nadruk ligt daarbij op de filosofische vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Dit thema is binnen de westerse filosofie altijd van groot belang geweest en daarom is het een goede invalshoek voor een inhoudelijke kennismaking. Ook leest en analyseert u zelf een aantal korte filosofische teksen. Zo krijgt u een goede indruk van de geschiedenis van de filosofie en maakt u zich een aantal filosofische vaardigheden eigen.

Algemeen

Inhoud

De filosofie begint wanneer het vanzelfsprekende tot vraag wordt. Het woord ‘filosofie’ drukt een besef van een tekort uit: de filosoof verlangt naar wijsheid, maar dat verlangen is nog niet vervuld. De filosofie vertrekt dus vanuit een besef van niet-weten of onwetendheid en tegelijkertijd vanuit een verlangen om wel te weten en wijs te worden. Die wijsheid probeert zij te bereiken door op methodische wijze te denken, door middel van een rationele reflectie op de werkelijkheid. Daarbij valt het denken zelf natuurlijk ook onder die werkelijkheid: de filosofie is ook een reflectie op het denken, ons denkvermogen en de manier waarop wij ons als denkende wezens tot de werkelijkheid verhouden.

Je zou kunnen zeggen dat de filosofie, zo beschreven, wel wat weg heeft van de Baron van Münchhausen, die volgens de legende zichzelf aan zijn eigen vlecht uit het moeras omhoog trok. Reflectie op het denken gebeurt immers…. door te denken. Maar juist omdat de filosofie het denken zelf tot onderwerp van reflectie maakt, vormt zij een goede en noodzakelijke aanvulling op de wetenschappen en onze alledaagse reflecties, die immers allemaal gebruik maken van het denken.

Het gaat in de filosofie dus niet om feitelijke kennis van bijvoorbeeld bepaalde technische mogelijkheden of van de staatsinrichting van een bepaald land. Zulke feitelijke kennis is het doel en het onderwerp van de verschillende vakwetenschappen, die allemaal hun eigen objectgebied hebben. De filosofie heeft echter geen eigen objectgebied: zij kan zich op elk onderwerp betrekken. Er is geen onderwerp dat bij voorbaat al van filosofische bezinning is uitgesloten. Filosofen vragen naar de grondslagen, de relevantie en de grenzen van al onze (vak)kennis. Zij kan dan ook omschreven worden als een onderzoek naar de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de vragen die in het dagelijkse leven, in de cultuur en in de wetenschappen worden gesteld.

Deze cursus biedt een inleiding op de westerse filosofie. De cursus begint met de (filosofische) vraag naar de aard van de filosofie zelf. Wat is dat nu eigenlijk, filosofie? U krijgt vervolgens een portret van de belangrijkste westerse filosofen – van Plato tot aan eenentwintigste-eeuwse filosofen als Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk – en maakt kennis met hun denkbeelden. Inhoudelijk ligt de nadruk op de filosofische vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Dit thema is binnen de westerse filosofie altijd van groot belang geweest en daarom is het een goede invalshoek voor een inhoudelijke kennismaking. Ook leest en analyseert u zelf een aantal korte filosofische teksen. Zo krijgt u een goede indruk van de geschiedenis van de filosofie en maakt u zich een aantal filosofische vaardigheden eigen.

Leerdoelen
Kennis en inzicht
1. U kunt een aantal belangrijke westerse filosofen en de hoofdlijnen van hun werk reproduceren.
2. U kunt uitleggen wat de kenmerkende denkwijzen en problemen uit de voornaamste perioden van de Europese geschiedenis van de filosofie waren.
3. U kunt een aantal belangrijke filosofische begrippen en methoden op de juiste manier gebruiken.

Toepassen van kennis en inzicht
1. U bent in staat om van een aantal belangrijke filosofen uit de westerse traditie de hoofdgedachten weer te geven en hun werk in een cultuurhistorische context te plaatsen.
2. U bent in staat een aantal overeenkomsten en verschillen tussen hun filosofieën weer te geven.
3. U kunt u onbekende filosofische begrippen opzoeken in filosofische woordenboeken en/of encyclopedieën.
4. U kunt een beknopte samenvatting maken van een korte filosofische tekst, die voldoet aan de gegeven criteria in het beoordelingsmodel en aan de academische eis van de intersubjectieve controleerbaarheid.
5. U kunt met behulp van een gegeven KAVV-methode een korte filosofische tekst analyseren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt standaard begeleiding geboden in het tweede semester (1 februari - 1 september).

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. drs. F. Kok
1. vr 16-03-2018 / 10.30-15.00 uur
2. vr 25-05-2018 / 10.30-15.00 uur

Docenten

Examinator: mw. dr. Femke Kok
Begeleiders: mw. dr. Femke Kok (Nederland), dhr. drs. Jean-Pierre Demoustiez en dhr. Paul Cordy (Vlaanderen).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Academisch jaar 2016-2017:
Deel 1: 18-04-2017, 03-07-2017en 05-02-2018.
Deel 2: 04-07-2017, 14-11-2017 en 07-02-2018.

Academisch jaar 2017-2018:
Deel 1: 25-04-2018 en 09-07-2018.
Deel 2: 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- Een cursussite met daarop een studiehandleiding, het vademecum, opdrachten en een reader met korte filosofische teksten.
- Een handboek: Antoon Braeckman e.a., Wijsbegeerte (11e druk, Leuven 2017).

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student kunt u (na inschrijven) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.