Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Vakdidactische stage Nederlands
Cultuurwetenschappen | 12,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0205
Prijsindicatie € 810
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens de stage maakt u stapsgewijs kennis met de onderwijspraktijk in het vmbo-tl en de onderbouw van het havo en vwo. De stage start met een periode waarin u een aantal lessen observeert op de school waar u stage loopt. Vervolgens gaat u ook (delen van) lessen verzorgen. Ten slotte verzorgt u volledige lesuren en neemt u deel aan alle bij het onderwijs horende taken als ouderavonden, teamoverleggen en rapportvergaderingen.
U wordt begeleid door een vakdocent Nederlands op school en op afstand door uw docent vanuit de Open Universiteit, die ook op lesbezoek komt. Tijdens uw stage voert u opdrachten uit en schrijft u reflectieverslagen. U bezoekt drie begeleidingsdagen en neemt deel aan online intervisiesessies. In dezelfde periode dat u stage loopt, volgt u ook de cursus Vakdidactiek Nederlands (CB0205).

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
- kunt u een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.
- kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving creëren.
- kunt u voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied eigen maken.
- kunt u voor groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.
- kunt u relevante informatie uitwisselen met collega's in de school en uitkomsten daarvan benutten.
- hebt u ervaring met het uitwisselen van relevante informatie met verzorgers van leerlingen buiten school.
- kunt u eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar expliciteren, kritisch onderzoeken en verder ontwikkelen op basis van eigen ervaring en feedback van begeleiders en medestudenten.

Aanmelden

Ingangseisen

Als u wilt aanmelden voor deze cursus hebt u nog maximaal 5 EC niet afgerond in het, ten behoeve van de educatieve minor verplichte, inhoudelijk pakket Nederlandse letterkunde en taalkunde in de postpropedeuse en de algemeen-didactische cursussen (12,5 EC) van de educatieve minor. U dient tegelijk ingeschreven te staan voor de cursus Vakdidactiek Nederlands (CB1102).
U hebt uiteraard de propedeuse afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die de educatieve variant van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. S. van Herten
1. do 05-09-2019 / 10.00-17.00 uur
2. do 12-12-2019 / 10.00-16.00 uur
3. di 23-04-2019 / 10.00-17.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Marjolein van Herten.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit diverse opdrachten en verslagen die u tijdens de stage maakt. Er vinden minimaal twee lesbezoeken plaats met daaraan gekoppeld een beoordelingsgesprek. Bij de beoordeling van uw stage is ook de stagebegeleider van de school betrokken. Na de afronding van de stage en na completering van de opdrachten houdt u een eindpresentatie waarin u aangeeft dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen die gelden voor startende leraren. Hierbij zijn de OU-stagebegeleider en een docent van de algemeen-didactische cursussen aanwezig.
Data: volgens afspraak.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Handboek: René Kneyber, Orde houden in het voortgezet onderwijs (1e druk; Pronese 2014) en een digitaal werkboek.