Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Externe taalgeschiedenis. Speciale aandacht voor het Nederlands
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het centrale thema van deze cursus wordt gevormd door de sociaalculturele krachten die aan de vorming van de Nederlandse cultuurtaal ten grondslag liggen. De Nederlandse cultuurtaal is eigenlijk pas tegen het einde van de 19e eeuw ontstaan. Vóór die tijd werd vooral dialect gesproken. Ten tijde van de middeleeuwen was 'het Nederlands' eigenlijk vooral een verzameling dialecten, van een bewust streven naar eenheid was geen sprake. De uiteindelijke vorming van de Nederlandse eenheidstaal vormt het thema van deze cursus. Voor een leraar Nederlands is dit essentieel: hij/zij moet inzicht hebben in noties als ABN, dialect, cultuurtaal, standaardisering, normering, etc., daar iedere leraar Nederlands met deze verschijnselen in aanraking komt.

Algemeen

Inhoud

Hoe is 'het Nederlands' ontstaan? Deze vraag valt niet zo maar te beantwoorden, zo lang niet gepreciseerd is wat onder 'het Nederlands' dient te worden verstaan. Toch moet een toekomstig leraar Nederlands wel inzicht hebben hoe de huidige Nederlandse cultuurtaal is ontstaan. Momenteel is iedereen vertrouwd met het bestaan van een dergelijke 'cultuurtaal', maar lange tijd was er van een dergelijke eenheidstaal geen sprake. Men sprak het plaatselijk dialect, een gesproken eenheidstaal ontbrak. Pas aan het eind van de 19e eeuw is de Nederlandse cultuurtaal (die zowel in mondeling als in schriftelijk taalgebruik werd gehanteerd) ontstaan. In deze cursus wordt stil gestaan bij de krachten die aan het ontstaan van deze cultuurtaal (veelal aangeduid als ABN) ten grondslag liggen. Voor de leraar Nederlands is dit alles van cruciaal belang, daar hij/zij inzicht moet hebben in de positie en het belang van cultuurtalen, in de positie en waarde van dialecten, en in de afwijkingen van de norm (een kleine meisje, hun lopen, groter als mij, etc.). Van een leraar Nederlands mag worden verwacht dat hij inzicht in deze afwijkingen van de norm heeft, en dat hij zich een mening kan vormen over het maatschappelijk debat dat keer en keer de kop opsteekt naar aanleiding van het voorkomen van dit soort verschijnselen. Hij moet vragen kunnen beantwoorden of het Nederlands 'bedreigd wordt', of het 'verloedert' of dat het het risico loopt 'te verdwijnen'.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Studenten die de educatieve minor Nederlands volgen moeten deze cursus verplicht afronden voor het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. Voor studenten die de algemene variant van de bacheloropleiding volgen geldt, dat de cursus alleen voor de vrije ruimte gevolgd kan worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Dhr. prof. dr. Jaap van Marle.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

Tentamendata: 30-08-2017.

Tentamendata

25-04-2018, 29-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader en een elektronisch werkboek.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.