Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Stage cultuurwetenschappen
Cultuurwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0304
Prijsindicatie € 648
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

U kunt deze stage onderbrengen in de gebonden keuze of vrije ruimte van de postpropedeuse van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- U dient zelf de stage te regelen. Een staflid van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen dient bereid te zijn de stage inhoudelijk te begeleiden. De Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen heeft geen enkele inspanningsverplichting wat betreft het aanbieden van stageplaatsen.
- Een stage dient academisch niveau te hebben. De stagebegeleider op het stageadres dient een afgestudeerd academicus te zijn met een voor de cultuurwetenschappen relevante opleiding.
- U moet voordat u de stage gaat volgen schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van de stage in de opleiding. Een verzoek om toestemming wordt gericht aan de Commissie Vrijstelling en Toelating van Cultuurwetenschappen (CVT-CW).
- Het verzoek om toestemming gaat vergezeld van een stageplan dat opgesteld is volgens het daartoe aangereikte format
- De CVT-CW zorgt voor een schriftelijke reactie. Indien de toestemming wordt verleend, doet de CVT-CW daarvan ook mededeling aan de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen.
De eindopdracht bestaat uit een door de begeleider op het stageadres en de inhoudelijk begeleider vanuit de faculteit goedgekeurd stageverslag. De tijdens de stage uitgevoerde opdrachten worden hierin uitvoerig beschreven.

Leerdoelen
De algemene leerdoelen van de stage zijn:
- Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening van de (kunsthistorische/historische/filosofische/letterkundige) taken en de bijbehorende personele functies zoals die in de praktijk worden uitgevoerd.
- Het leren toepassen en integreren in de dagelijkse praktijk van de in de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen verworven kennis en vaardigheden.
- Een bijdrage te leveren aan de wisselwerking tussen onderzoekspraktijk van een instituut en de universitaire opleiding, mede met het oog op voorbereiding op de bachelorscriptie.

Aanmelden

Ingangseisen

De propedeuse en 60 EC van de postpropedeuse moeten afgerond zijn.

Toelichting aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding.

Docenten

U dient zelf een staflid van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen te benaderen om uw stage te begeleiden.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De eindopdracht bestaat uit een door de begeleider op het stageadres en de inhoudelijk begeleider vanuit de faculteit goedgekeurd stageverslag. De tijdens de stage uitgevoerde opdrachten worden hierin uitvoering beschreven.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Cursuswebsite met stagehandleiding.