Kabinetten, galerijen en musea

Kabinetten, galerijen en musea
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kabinetten, galerijen en musea behandelt de uiterst gevarieerde geschiedenis van het verzamelen in Europa van circa 1500 tot heden. De gekozen voorbeelden behoren deels tot de nationale, deels tot de internationale geschiedenis. U maakt kennis met allerlei soorten collecties, niet alleen van kunstobjecten maar ook van voorwerpen uit de natuur en uit het domein van de natuurwetenschappen. De cursus beoogt geen compleet historisch overzicht te geven van de verschillende soorten collecties die in de loop van de geschiedenis zijn gevormd. Tot de thema's die in de verschillende leereenheden terugkeren, behoren de motieven die vorsten, overheden en particulieren ertoe brachten verzamelingen aan te leggen en de functies die deze collecties, uitgegroeid tot kabinetten, galerijen en musea, werden geacht te vervullen. Omdat de functies goed afgelezen kunnen worden uit de wijzen waarop collecties worden geordend en tentoongesteld, loopt de presentatiegeschiedenis als een rode draad door de cursus. Nauw hiermee verbonden is het proces van geleidelijke openbaarmaking dat in de verzamel- en museumgeschiedenis getraceerd kan worden.
In negen leereenheden worden aan de hand van representatieve voorbeelden de opvattingen over en de praktijk van het verzamelen en presenteren beschreven en onderzocht in samenhang met ontwikkelingen in het denken over vooral de kunst maar ook over de natuur. Zo wordt de geschiedenis van het verzamelen opgevat als een aspect van de wetenschapsgeschiedenis. Twee leereenheden zijn gewijd aan het tijdperk van de encyclopedische verzameling, het type collectie dat een breed scala aan voorwerpen omvatte met het doel 'de totale kennis van de wereld' te representeren. De volgende zes leereenheden behandelen de ontwikkeling van het gespecialiseerde museum in de afgelopen drie eeuwen: het natuurhistorisch museum (leereenheid 4) en het kunstmuseum (leereenheid 5 tot 9). Het geheel wordt voorafgegaan door een inleiding op de voornaamste trends in de geschiedenis van het verzamelen (leereenheid 1).

Leerdoelen
De algemene leerdoelen zijn enerzijds gericht op het verwerven van zowel een breed als diepgaand overzicht van de geschiedenis van het verzamelen, anderzijds gericht op het aanleren van vaardigheden.
U doet kennis op van en krijgt inzicht in het verzamelen van objecten als een historisch fenomeen in de westerse cultuur, in het bijzonder inzake de motieven van verzamelaars en inzake de samenhang van bepaalde vormen van verzamelen en bepaalde wijzen van ordenen en presenteren van verzamelingen met andere cultuurhistorische en wetenschapshistorische ontwikkelingen.
U bent in staat actuele tendensen op het terrein van het museale verzamelen en presenteren van kunst in een historisch perspectief te plaatsen en in het verlengde daarvan in staat daarop kritisch te reflecteren.
U bent in staat de opgedane kennis en het daaruit voortvloeiende inzicht toe te passen in de analyse van tekstuele bronnen en museale presentaties.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een jaarlijkse studiedag in kwartiel 1 of 2.

Docenten

Examinator en begeleider: mw. dr. Nathalie Zonnenberg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

22-04-2021, 24-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- Tekstboek: E. Bergvelt, D. Meijers en M. Rijnders ed. Kabinetten, galerijen en musea (OU/WBooks, 2013).
- Werkboek: Kabinetten, galerijen en musea.
Het werkboek wordt u in gedrukte vorm toegezonden; u vindt de stof tevens op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.