Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De Inleiding cultuurgeschiedenis bestaat uit twee cursussen. Beide behandelen het tijdvak tussen het einde van de middeleeuwen en de Franse revolutie, het 'ancien regime'. In cursus 1 worden de ontwikkelingen in die tijd op Europees niveau bekeken. In het tweede wordt ingezoomd op de ontwikkelingen in de Lage Landen, meer in het bijzonder op de Nederlandse Republiek.

Algemeen

Inhoud

Met de benaming 'ancien regime' wordt de periode uit de Europese geschiedenis aangeduid tussen de middeleeuwen en de Franse Revolutie. Het is een tijd waarin de meerderheid van de Europese bevolking nog van de landbouw leeft en in kleine dorpen op het platteland woont. De maatschappelijke relaties worden beheerst door de verdeling van de samenleving in standen. Het bestuur is verbrokkeld. De politiek en de macht zijn in handen van een kleine groep bevoorrechten uit de samenleving. Desondanks vormt deze periode de bakermat van het moderne Europa: de Europese economie krijgt voor het eerst een mondiale reikwijdte, al groeien in dit opzicht ook de tegenstellingen tussen Oost- en West-Europa; tijdens renaissance, humanisme en verlichting worden belangrijke uitgangspunten van het moderne gedachtegoed geformuleerd, hetgeen tot een veranderend mens- en wereldbeeld leidt en bijvoorbeeld grote consequenties heeft voor de ontwikkelingen op het gebied van de religie en de wetenschappen. Ook ontstaan in deze periode de eerste moderne gecentraliseerde staten. De cursus Inleiding cultuurgeschiedenis 1 biedt aan de hand van uiteenlopende bijdragen een overzicht op hoofdlijnen van de geschiedenis van Europa in de periode 1450-1800, en van de belangrijkste en meest karakteristieke aspecten van de vroegmoderne samenleving.
Voorts zal kort worden gereflecteerd op de vraag wat geschiedenis is en op de geschiedenis van de geschiedschrijving (historiografie). Omdat het om een cursus op inleidend niveau gaat, staat hierbij, net als elders in de cursus, wel het cognitieve element centraal. In de cursus wordt ook geoefend met enkele academische vaardigheden. Er wordt bovendien kennisgemaakt met de bibliografische conventies en het zelfstandig zoeken naar wetenschappelijke literatuur in catalogi en databases. Op basis van een aangereikte casus zal naar relevante publicaties worden gezocht.

Leerdoelen
Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en achtergronden van de geschiedenis van Europa in de periode 1450-1800 en van de belangrijkste kenmerken van de vroegmoderne samenleving. Er wordt aandacht besteed aan de historiografie van een aantal belangrijke kernthema's en vraagstukken betreffende het ancien regime.
Kennis en inzicht in wat geschiedenis is en wat de historiografie inhoudt. Het leren zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur in de belangrijkste catalogi en databases.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland in kwartiel 2 (20 november - 10 februari) begeleiding aangeboden. Er wordt een landelijke studiedag georganiseerd. Zie voor precieze informatie de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinator en begeleider: dhr. prof. dr. Leo Wessels.
Plaatsvervangend examinator: dr. Martijn van der Burg.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en een opdracht.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 24-04-2018.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Tekstboek: Willem Frijhoff en Leo Wessels (red.), Veelvormige dynamiek - Europa in het ancien régime. SUN Uitgeverij / Open Universiteit. Facsimile heruitgave 2016.