Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Als de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken ergens over gaat, is het wel het leren kijken naar objecten van de westerse kunst van de Griekse oudheid tot aan de dag van vandaag. Om deze objecten beter te begrijpen worden ze in het ene tekstboek afgebeeld en beschreven. In het andere tekstboek worden ze theoretisch en thematisch benaderd en in een maatschappelijke context geplaatst. Specifiek bestudeert u enkele schilderkunstige genres, waarmee de afsluitende museumopdracht wordt voorbereid. Bovendien komt de taal van de kunstgeschiedenis aan de orde.

Algemeen

Inhoud

Kunstobjecten hebben gemeen dat ze bijzonder zijn en speciaal gemaakt. Ontsluiting van het bijzondere en het speciale zorgt ervoor dat 'wij' veel kunnen leren over de ideeën van de mensen voor en door wie deze objecten zijn gemaakt. Het onderwerp van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken is dus het object waarnaar gekeken wordt en hoe dat te doen.
Daartoe biedt de cursus het benodigde instrumentarium aan. In het tekstboek deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst zijn even zoveel objectbeschrijvingen met ruimhartige illustrering opgenomen. Samen bieden zij chronologisch gerangschikt een afspiegeling van de ontwikkeling van de westerse kunst van de Griekse oudheid tot aan de dag van vandaag. De objectbeschrijvingen, die samen hangen met de te bestuderen hoofdstukken uit het tekstboek deel 2 Manieren van kijken, leest u aandachtig door. Daarentegen bestudeert u de eerste twee theoretische hoofdstukken en vijf andere hoofdstukken, die u inleiden in het kunstmedium van de architectuur en vooral van de schilderkunst. Specifiek de studie van de hoofdstukken over de fresco-, portret-, altaar- en landschapschilderkunst verschaft u de kennis die nodig is voor het met goed gevolg verrichten van de individuele museumopdracht. Daartoe wordt u verder voorbereid door de practicumdag en geholpen door medestudenten, met wie u de gezamenlijke museumopdracht vervult. Het toepassen van de juiste 'taal' wordt ondervangen door het zogeheten ABC van de kunstgeschiedenis op de cursuswebsite en de Verklarende woordenlijst in beide boeken. Bovendien kunt u die taal en het (h)erkennen van materiële en feitelijke gegevens aan kunstwerken uitgebreid oefenen met een zogeheten formatieve toets.

Vaardighedencomponent
In de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken worden de volgende vaardigheden geoefend:
- het leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- de herkenning van feitelijke en materiële gegevens aan objecten van westerse kunst en juiste benoeming ervan.

Leerdoelen
- deskundig leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- eerste aanzet tot een globaal beeld van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur;
- kennis van en inzicht in de verschillende schilderkunstige genres;
- kennis van en inzicht in de bouw van de middeleeuwse kerk;
- eerste aanzet tot de methodische basiskennis over mogelijke benaderingswijzen van objecten van westerse kunst;
- de toepassing van de hierboven opgedane kennis en inzichten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland in kwartiel 3 (12 februari 2018 – 20 april 2018) begeleiding aangeboden. Deze begeleiding bestaat uit een introductiedag, respectievelijk in de studiecentra Zwolle, Den Haag en Eindhoven, en uit de practicumdag in Utrecht. De introductiedag laat u ervaren wat onder kunst wordt verstaan, op welke wijze (ook) naar objecten kan worden gekeken en wat er zo al bij een lezing over een kunsthistorisch thema aan de orde komt. De practicumdag doet zijn naam eer aan, staat borg voor de authentieke ervaring met kunstwerken en gaat uit van uw actieve inbreng en van die van medestudenten. Onder begeleiding van dr. Frauke Laarmann-Westdijk neemt u deel aan het museumpracticum in Museum Catharijneconvent en van drs. Irmin Visser aan het architectuurpracticum in en om de Dom.
Deze practicumdag bereidt u voor op het gezamenlijk bezoek van uw groepje in verband met de museumopdracht. Omdat meer ogen meer zien en gezamenlijk over kunstwerken wordt gesproken, leert u van elkaar.
Zie voor precieze informatie de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
1. di 06-03-2018 / n.t.b.

Domkerk, Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
1. do 15-03-2018 / n.t.b.
2. do 22-03-2018 / n.t.b.
3. za 24-03-2018 / n.t.b.

Eindhoven
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
1. wo 07-03-2018 / n.t.b.

Rotterdam
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
1. wo 28-02-2018 / n.t.b.

Zwolle
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
1. ma 26-02-2018 / n.t.b.

Docenten

Examinator en begeleider: dhr. drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken en een cursuswebsite in de digitale leeromgeving.
De twee cursusboeken zijn:
- Deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst;
- Deel 2 Manieren van kijken.
De cursussite bevat de digitale begeleiding bij de twee leereenheden Visuele analyse en Rubricering, waartoe u de Hoofdstukken 1, 2, 6 (eerste deel), 7, 8, 9 en 12 uit deel 2 bestudeert alsook de bijbehorende objectbeschrijvingen uit deel 1 aandachtig leest. Bovendien kunt u hier het ABC voor het beschrijven van kunstwerken vinden, nodig voor het leren van de taal van de kunstgeschiedenis en de voorbereiding op de museumopdracht. Een formatieve toets oefent u in alle aspecten van de visuele analyse, het rubriceren en het juist toekennen van begrippen aan fenomenen.
Tevens bevat de cursussite een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.