Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken

Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB0702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kunstobjecten hebben gemeen dat ze bijzonder zijn en speciaal gemaakt. Ontsluiting van het bijzondere en het speciale zorgt ervoor dat 'wij' veel kunnen leren over de ideeën van de mensen voor en door wie deze objecten zijn gemaakt. Het onderwerp van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken is dus het object waarnaar gekeken wordt en hoe dat te doen.
Daartoe biedt de cursus het benodigde instrumentarium aan. In het tekstboek deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst zijn even zoveel objectbeschrijvingen met ruimhartige illustrering opgenomen. Samen bieden zij chronologisch gerangschikt een afspiegeling van de ontwikkeling van de westerse kunst van de Griekse oudheid tot aan de dag van vandaag. De objectbeschrijvingen, die samen hangen met de te bestuderen hoofdstukken uit het tekstboek deel 2 Manieren van kijken, leest u aandachtig door. Daarentegen bestudeert u de eerste twee theoretische hoofdstukken en vijf andere hoofdstukken, die u inleiden in het kunstmedium van de architectuur en vooral dat van de schilderkunst. Zo verschaft de studie van de hoofdstukken over de fresco-, portret-, altaar- en landschapschilderkunst u de kennis en het inzicht die nodig zijn voor het met goed gevolg verrichten van de individuele museumopdracht in het Rijksmuseum. Daartoe wordt u verder voorbereid door de practicumdag en geholpen door medestudenten, met wie u gezamenlijk de museumopdracht kunt vervullen. Het toepassen van de juiste 'taal' wordt ondervangen door het zogeheten ABC van de kunstgeschiedenis op de cursuswebsite en de Verklarende woordenlijst in beide tekstboeken.

Vaardighedencomponent
In de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken worden de volgende vaardigheden geoefend:
- het deskundig leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- de herkenning van feitelijke en materiële gegevens aan objecten van westerse kunst en juiste benoeming ervan.

Leerdoelen
- Eerste aanzet tot een globaal beeld van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur.
- Kennis van en inzicht in de verschillende schilderkunstige genres.
- Kennis van en inzicht in de bouw van de middeleeuwse kerk.
- Eerste aanzet tot de methodische basiskennis over mogelijke benaderingswijzen van objecten van westerse kunst.
- De toepassing van de hierboven opgedane kennis en inzichten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland in kwartiel 3 begeleiding aangeboden. Deze begeleiding bestaat uit een introductiedag, respectievelijk in de studiecentra Zwolle, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven, en uit de practicumdag in Utrecht. De introductiedag laat u ervaren wat onder kunst wordt verstaan, op welke wijze (ook) naar objecten kan worden gekeken en wat er zo al bij een lezing over een kunsthistorisch thema aan de orde komt. De practicumdag doet zijn naam eer aan, staat borg voor de authentieke ervaring met kunstwerken en gaat uit van uw actieve inbreng en van die van medestudenten. Onder begeleiding van dr. Frauke Laarmann-Westdijk neemt u deel aan het museumpracticum in Museum Catharijneconvent en van drs. Irmin Visser aan het architectuurpracticum in en om de Dom.
Deze practicumdag bereidt u voor op het gezamenlijk bezoek van uw groepje in verband met de museumopdracht. Omdat meer ogen meer zien en gezamenlijk over kunstwerken wordt gesproken, leert u van elkaar.
Zie voor precieze informatie de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Begeleiders: dhr. drs. Irmin Visser en mw. dr. Frauke Laarmann-Westdijk.
Examinator: dhr. drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken en een cursuswebsite in de digitale leeromgeving.
De twee cursusboeken zijn:
- Deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst;
- Deel 2 Manieren van kijken.
De cursussite bevat de digitale begeleiding bij de twee leereenheden Visuele analyse en Rubricering, waartoe u de Hoofdstukken 1, 2, 6 (eerste deel), 7, 8, 9 en 12 uit deel 2 bestudeert alsook de bijbehorende objectbeschrijvingen uit deel 1 aandachtig leest. Bovendien kunt u hier het ABC voor het beschrijven van kunstwerken vinden, nodig voor het leren van de taal van de kunstgeschiedenis en de voorbereiding op de museumopdracht in het Rijksmuseum. NB: in het buitenland woonachtige studenten kunnen desgewenst een individuele opdracht in een nabijgelegen museum verrichten.
Tevens bevat de cursussite een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.