Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In navolging van de cursus ‘Inleiding kunstgeschiedenis 1. De kunst van het kijken’ verdiept u zich verder in de westerse kunst van de Griekse oudheid tot aan de dag van vandaag. Om deze objecten beter te begrijpen worden ze in het tekstboek 101 hoogtepunten van de westerse kunst groot afgebeeld en uitvoerig beschreven. In het tekstboek Manieren van kijken worden ze theoretisch en thematisch benaderd en in een maatschappelijke context geplaatst. Naast moderne schilderkunstige thema’s bestudeert u in deze cursus de sculptuur en grafmonumenten vanaf de oudheid en de bouwkunst vanaf de renaissance, alsook moderne uitingen als installaties en videakunst. Nog nadrukkelijker dan in Inleiding kunstgeschiedenis 1 leert u het verband te leggen tussen objecten en hun historische context.

Algemeen

Inhoud

Kunstobjecten hebben gemeen dat ze bijzonder zijn en speciaal gemaakt. Ontsluiting van het bijzondere en het speciale zorgt ervoor dat 'wij' veel kunnen leren over de ideeën van de mensen door en voor wie deze objecten zijn gemaakt. Het onderwerp van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht is ook nu weer het object waarnaar gekeken wordt en hoe dat te doen. Daartoe verdiept deze cursus het instrumentarium dat u in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken is aangereikt. De samenhang tussen de chronologisch gerangschikte hoogtepunten van tekstboek deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst met de te bestuderen hoofdstukken uit het tekstboek deel 2 Manieren van kijken wordt nu als vanzelfsprekend ervaren. Nog nadrukkelijker dan in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken worden kunstobjecten thematisch ingepast en in hun historische context geplaatst. Negentiende-eeuwse ontwikkelingen als de fotografie en de opleiding tot ingenieur stelden nieuwe opgaven aan de kunstenaar. In de schilderkunst leidde dit zowel tot de ontwikkeling van vele -ismen als tot de abstracte kunst. Waar de architect inmiddels afstand had genomen tot het Vitruviaanse gedachtegoed en/of zich te buiten was gegaan aan neostijlen, ging hij niet alleen nog rationeler aan de slag, maar zag hij ook af van ornamenten, uitmondend in het modernisme. Waar Marcel Duchamp de beeldende kunst definitief veranderde en de louter esthetische benadering van kunstobjecten inwisselde voor de kunst van het idee, werd de architect geacht 'probleemstellend' te werk te gaan. Bovendien probeert deze cursus u wegwijs te maken in het overweldigend aanbod van avant-gardekunst na 1970.

Vaardighedencomponent
In de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht worden de volgende vaardigheden verdiept:
- het leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- de herkenning van feitelijke en materiële gegevens aan objecten van westerse kunst en juiste benoeming ervan.

Leerdoelen
- deskundig leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- een globaal beeld verwerven van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur;
- kennis van en inzicht hebben in de regels van de architectuur en in het onderscheid van bijdragen van een architect en een ingenieur;
- methodische basiskennis hebben over mogelijke benaderingswijzen van objecten van westerse kunst;
- toepassing van de hierboven opgedane kennis en inzichten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden kan plaatsvinden als de museumopdracht van de Inleiding Kunstgeschiedenis 1 (CB0702) is ingezonden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland geen begeleiding aangeboden. U kunt bestudering van deze cursus dus in de eigen planning inpassen en bent niet gebonden aan begeleidings- en tentamendata.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

De cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht wordt afgesloten met een CBI-tentamen, waartoe u individueel een afspraak maakt. Het CBI-tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 mogelijke antwoorden. U mag deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst meenemen naar het tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Loep en deel 1 '101 Hoogtepunten van de westerse kunst'. Dit deel mag
aantekeningen bevatten

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken en een cursuswebsite in de digitale leeromgeving.
De twee cursusboeken zijn:
- Deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst;
- Deel 2 Manieren van kijken.
De cursussite bevat de digitale begeleiding bij de twee leereenheden Kunst met regels en Kunst en context, waartoe u hoofdstuk 2 herhaalt en de hoofdstukken 3, 5, 6 (tweede deel), 10, 11 en 13 t/m 18 uit deel 2 bestudeert alsook de bijbehorende objectbeschrijvingen uit deel 1 aandachtig leest.
Tevens bevat de cursussite een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.