Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht

Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kunstobjecten hebben gemeen dat ze bijzonder zijn en speciaal gemaakt. Ontsluiting van het bijzondere en het speciale zorgt ervoor dat 'wij' veel kunnen leren over de ideeën van de mensen door en voor wie deze objecten zijn gemaakt. Het onderwerp van de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht is ook nu weer het object waarnaar gekeken wordt en hoe dat te doen. Daartoe verdiept deze cursus het instrumentarium dat u in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken is aangereikt. De samenhang tussen de chronologisch gerangschikte beschreven hoogtepunten van het tekstboek 101 hoogtepunten van de westerse kunst met de te bestuderen hoofdstukken uit het tekstboek Manieren van kijken wordt nu als vanzelfsprekend ervaren. Nog nadrukkelijker dan in Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken worden kunstobjecten thematisch ingepast en in hun historische context geplaatst. Negentiende-eeuwse ontwikkelingen als de fotografie en de opleiding tot ingenieur stelden nieuwe opgaven aan de kunstenaar. In de schilderkunst leidde dit zowel tot de ontwikkeling van vele -ismen als tot de abstracte kunst. Waar de architect inmiddels afstand had genomen tot het Vitruviaanse gedachtegoed en/of zich te buiten was gegaan aan neostijlen, ging hij niet alleen nog rationeler aan de slag, maar zag hij ook af van ornamenten, uitmondend in het modernisme. Waar Marcel Duchamp de beeldende kunst definitief veranderde en de louter esthetische benadering van kunstobjecten inwisselde voor de kunst van het idee, werd de architect geacht 'probleemstellend' te werk te gaan. Tot slot probeert deze cursus u wegwijs te maken in het overweldigend aanbod van avant-gardekunst na 1970.

Vaardighedencomponent
In de cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht worden de volgende vaardigheden verdiept:
- het deskundig leren kijken naar objecten van westerse kunst;
- de herkenning van feitelijke en materiële gegevens aan objecten van westerse kunst en juiste benoeming ervan.

Leerdoelen
- een globaal beeld verwerven van de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst en architectuur;
- kennis van en inzicht hebben in de regels van de architectuur en in het onderscheid van bijdragen van een architect en een ingenieur;
- methodische basiskennis hebben over mogelijke benaderingswijzen van objecten van westerse kunst;
- toepassing van de hierboven opgedane kennis en inzichten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden kan plaatsvinden op voorwaarde dat de museumopdracht van de Inleiding Kunstgeschiedenis 1 (CB0702) is ingezonden.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus wordt in Nederland geen begeleiding aangeboden. U kunt bestudering van deze cursus dus in de eigen planning inpassen en bent niet gebonden aan begeleidings- en tentamendata.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De cursus Inleiding kunstgeschiedenis 2: historisch overzicht wordt afgesloten met een CBI-tentamen, waartoe u individueel een afspraak maakt. Het CBI-tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 mogelijke antwoorden. U mag deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst meenemen naar het tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Loep en deel 1 '101 Hoogtepunten van de westerse kunst'. Dit deel mag
aantekeningen bevatten

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken en een cursuswebsite in de digitale leeromgeving.
De twee cursusboeken zijn:
- Deel 1 101 hoogtepunten van de westerse kunst;
- Deel 2 Manieren van kijken.
De cursussite bevat de digitale begeleiding bij de twee leereenheden Kunst met regels en Kunst en context, waartoe u hoofdstuk 2 herhaalt en de hoofdstukken 3, 5, 6 (tweede deel), 10, 11 en 13 t/m 18 uit Manieren van kijken bestudeert alsook de bijbehorende objectbeschrijvingen uit 101 hoogtepunten van de westerse kunst aandachtig leest.
Tevens bevat de cursussite een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.