Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Zomerschool cultuurgeschiedenis
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het thema van de zomerschool is stadsgeschiedenis. Binnen stadsgeschiedenis is een grotere belangstelling ontstaan voor en bewustwording van de dimensie ruimte. Stedelijke ruimte wordt niet langer gezien als de plaats waar ontwikkelingen hebben plaats gevonden, maar kan ook bestudeerd worden als actor in het proces van verandering. Daarnaast spelen ook imago en beeldvorming een belangrijke rol.
De zomerschool stadgeschiedenis focust op de transformatie in de binnenstad van Utrecht in de periode 1870-1930. In deze periode zien we onder meer grote veranderingen in de bebouwing, bewoning, infrastructuur en gebruikers van het stadscentrum op en rond het Vredenburg. De bouw van een aantal beeldbepalende gebouwen geeft blijk van een veranderende visie op de stad. Op hun buurt veranderden deze gebouwen ook het imago van de stad en het gebruik en beleving van die specifieke stedelijke ruimte. Een van de voorbeelden die in de Zomerschool aan de orde komen is de Jaarbeurs op en aan het Vredenburg.

Algemeen

Inhoud

Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Utrecht een onstuimige groei door. Onder meer de industrialisatie zorgde voor een sterke groei van de bevolking. De toename van de industriële bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening, de bouw van arbeiderswoningen en de aanleg van nieuwe woonwijken voor de notabelen, de veranderingen in infrastructuur (denk aan spoor- en tramverbindingen en de komst van nutsbedrijven), en de toename van, en veranderingen in vrije tijdsbesteding zorgden voor een heel andere invulling en gebruik van de stedelijke ruimte.
Door middel van literatuurstudie, het volgen van lezingen en werkcolleges maakt u kennis met het thema en de gekozen invalshoeken. Daarna start het archiefonderzoek en onderzoekt u een specifieke casus die de basis vormt voor uw werkstuk. In het dit onderzoek komt de vraag aan de orde welke veranderingen plaatsvonden in drie dimensies van de stad: urbs, civitas en topos. Of te wel welke veranderingen vonden plaats in de ruimtelijke structuur en de gebouwde omgeving, in het sociale leven en aanbod aan sociale voorzieningen. En tenslotte kan onderzocht worden welke veranderingen te traceren zijn in de verbeelding en representatie van de stad.

Leerdoelen
- Kennismaken met de recente ontwikkelingen in de historiografie van stadsgeschiedenis.
- Kennismaking met de verschillen in aanpak in een aantal recent uitgegeven stadsgeschiedenissen en stadsmonografieën van een aantal grote Nederlandse steden.
- Kennismaking met de stadsgeschiedenis van Utrecht in de periode 1870-1930, geplaatst tegen de achtergrond van de ontwikkeling op landelijk niveau.
- Kennismaken met de grote variëteit in archiefmateriaal voor onderzoek binnen stadsgeschiedenis, elk met eigen specifieke eigenschappen.
- Oefenen met het verrichten van cultuurhistorisch archiefonderzoek en met het analyseren van onderzoeksresultaten binnen een gegeven theoretisch kader.
- Ervaring opdoen met het relateren van individueel onderzoek aan recente trends in de stadsgeschiedenis.
- Oefenen in het mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten.

Aanmelden

Ingangseisen

De zomerschool staat open voor bachelorstudenten die hun propedeuse hebben afgerond.

Toelichting aanmelden

De Zomerschool cultuurgeschiedenis wordt in het academisch jaar 2017-2018 niet aangeboden. Aanmelden is wel weer mogelijk in 2018-2019.

De Zomerschool cultuurgeschiedenis vindt plaats in het derde kwartiel. De aanmelding voor deze zomerschool staat slechts voor een beperkte periode open. U kunt aanmelden na een oproep daartoe van de faculteit in het najaar van 2018. Aan de zomerschool zijn extra kosten verbonden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Mw. dr. Janny Bloembergen-Lukkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Bij de cursus wordt een reader verstrekt.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.