Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Vakdidactiek Nederlands
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het vak Nederlands vormt één van de kernvakken van het voortgezet onderwijs. Dit schoolvak heeft tot voornaamste doel de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Het gaat daarbij om mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel actief (zelf communiceren, zowel mondeling als schriftelijk) als passief (het verwerven van informatie uit geschreven en gesproken bronnen). Hierbij horen onderwerpen als spelling en grammatica, het uitbreiden van de woordenschat en het plannen van, uitvoeren van en reflecteren op taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen). Daarnaast is er in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo aandacht voor fictie, ter voorbereiding van het literatuuronderwijs dat leerlingen in de bovenbouw krijgen. De leerling leert hier onder andere verhalen en gedichten lezen die zijn belevingswereld uitbreiden. Dit alles maakt Nederlands tot een zeer veelzijdig schoolvak in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs.

Algemeen

Inhoud

Het vak Nederlands vormt één van de kernvakken van het voortgezet onderwijs. Dit schoolvak heeft tot voornaamste doel de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Het gaat daarbij om mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel actief (zelf communiceren, zowel mondeling als schriftelijk) als passief (het verwerven van informatie uit geschreven en gesproken bronnen). Hierbij horen onderwerpen als spelling en grammatica, het uitbreiden van de woordenschat en het plannen van, uitvoeren van en reflecteren op taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen). Daarnaast is er in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo aandacht voor fictie, ter voorbereiding van het literatuuronderwijs dat leerlingen in de bovenbouw krijgen. De leerling leert hier onder andere verhalen en gedichten lezen die zijn belevingswereld uitbreiden. Dit alles maakt Nederlands tot een zeer veelzijdig schoolvak in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs.
In deze cursus komen zowel theorie als praktijk aan bod. U leert hoe u de verschillende onderwerpen van het schoolvak Nederlands op een aantrekkelijke manier kunt aanbieden aan uw leerlingen en hoe u vervolgens hun kennis en vaardigheden kunt toetsen. Een deel van de opdrachten voert u uit in de praktijk: u volgt deze cursus dan ook tegelijk met uw stage (CB0205).
Voor deze cursus maakt u gebruik van het handboek Nederlands in de onderbouw van Bonset, De Boer en Ekens (2010). Daarnaast is er een digitaal werkboek waarin u studeeraanwijzingen, opdrachten en extra materiaal kunt vinden. De leereenheden worden afgesloten door middel van zelftoetsen. Het tentamen bestaat uit een aantal opdrachten die u deels tijdens uw stage uitvoert.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
- heeft u inzicht in het vakgebied didactiek van het Nederlands;
- heeft u inzicht in de specifieke aard en het doel van het onderwijs Nederlands;
- kunt u vanuit didactisch perspectief reflecteren op de praktijk van het onderwijs in het schoolvak Nederlands;
- beschikt u over een repertoire aan didactische hulpmiddelen om betekenisvol onderwijs Nederlands te kunnen geven;
- kunt u de verschillende soorten kennis en vaardigheden die bij de diverse onderdelen van het vak Nederlands in het vmbo-t en in de onderbouw havo/vwo horen vertalen naar leerdoelen en toetsen.

Aanmelden

Ingangseisen

Als u wilt aanmelden voor deze cursus dient u het ten behoeve van de educatieve minor verplicht inhoudelijk pakket Nederlandse letterkunde en taalkunde te hebben afgerond, alsmede de algemeen-didactische cursussen (12,5-12,9 EC) van de educatieve minor. U bestudeert deze cursus terwijl u de vakdidactische stage loopt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de vakdidactische stage Nederlands (CB0205).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en via de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Marjolein van Herten.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Opdrachten in te leveren tijdens en te integreren met de vakdidactische stage.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

- Bonset e.a. (2010): Nederlands in de onderbouw.
- Digitaal werkboek.