De Italiaanse renaissance (1300-1600)

De Italiaanse renaissance (1300-1600)
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB1902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus behandelt de Italiaanse kunst in de periode van ruwweg 1300 tot 1600, waarbij het accent ligt op de contextuele benadering. Vragen als 'Wie is de opdrachtgever van dit kunstwerk?', 'Voor welk publiek werd het kunstwerk gemaakt?', 'Welke functie(s) had het kunstwerk?' staan steeds centraal. Ook de artistiek-stilistische ontwikkelingen komen daarbij aan de orde. Binnen een chronologische opzet wordt telkens aan de hand van bekende en minder bekende kunstwerken van uiteenlopende aard (architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, maar ook kunstnijverheid) een aantal kunstproductiecentra besproken. Hiervan nemen Florence en Rome de belangrijkste plaats in.
Het in toegankelijk Engels geschreven tekstboek Art in Renaissance Italy is uitvoerig in kleur geïllustreerd. De werkboekeenheden van de cursussite volgen de indeling van dit tekstboek: 1) Introduction: Art in Context; 2) The Late Thirteenth and the Fourteenth Century; 3) The Fifteenth Century; 4) The First Half of the Sixteenth Century; en tot slot 5) The Later Sixteenth Century.

Leerdoelen
De cursus beoogt de verdieping van de kennis van de Italiaanse renaissance kunst tussen 1300 en 1600 en de plaatsing in een cultuurhistorisch en kunsthistorisch kader. Gereflecteerd wordt op de betekenis van de verschillende soorten kunst uit deze periode, de manieren waarop deze tot stand kwam en de contemporaine receptie van deze kunst. De cursus De Italiaanse renaissance vormt een brug, zowel qua inhoud als niveau, tussen de inleidende cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1 en 2 (CB0702 en CB0802) in de propedeuse en de cursus Zomerschool Florence (CB0504) in de postpropedeuse.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Engels op havo-niveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding. De (facultatieve) studiedag wordt gehouden in het Bonnefantemuseum te Maastricht: de datum wordt later bekend gemaakt. Tussentijds wordt ook een datum voor een studiebijeenkomst in het Rijksmuseum bekend gemaakt via de cursussite.

Docenten

Begeleiders: dhr. drs. Irmin Visser en dhr. prof. dr. Paul van den Akker.
Examinator: dhr. drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Elke student krijgt tussentijds een bijzondere opdracht, te weten een museumopdracht in een van de Italiaanse collecties in Nederland (Rijksmuseum en Bonnefantenmuseum). NB: in het buitenland woonachtige studenten kunnen desgewenst een individuele opdracht in een nabijgelegen museum verrichten.
Regulier schriftelijk tentamen: 40 mc-vragen met 4 mogelijke antwoorden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Verklarende woordenlijst

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Engelstalige tekstboek: John. T. Paoletti en Gary M. Radke, Art in Renaissance Italy (4e druk; Londen 2011) en de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.