Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
De Italiaanse renaissance (1300-1600)
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB1902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vanaf de veertiende eeuw bereikte de kunst in Italiaanse stedelijke centra als Florence en Rome de kunst een niveau, dat zonder weerga is. Hoogtepunten als de beeldhouwwerken aan de Orsanmichele in Florence of de schilderingen in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan tonen de ontwikkeling naar een op klassiek Romeinse leest geschoeide kunst, die in deze cursus nadrukkelijk in zijn context wordt geplaatst. De cursus onderzoekt waarom deze kunstwerken ontstonden, met welke functie en in opdracht van wie. Daartoe is de cursus ingedeeld naar vijf perioden, van laat dertiende tot laat zestiende eeuw, waarbinnen de verschillende stedelijke centra worden behandeld evenals bepalende, zowel bekende als onbekende kunstwerken, hun makers en opdrachtgevers. Talrijke illustraties in kleur ondersteunen de bestudering van het Engelstalige tekstboek Art in Renaissance Italy.
Al met al biedt de cursus toegang tot wat de renaissancemens bewoog.

Algemeen

Inhoud

De cursus behandelt de Italiaanse kunst in de periode van ruwweg 1300 tot 1600, waarbij het accent ligt op de contextuele benadering. Vragen als 'Wie is de opdrachtgever van dit kunstwerk?', 'Voor welk publiek werd het gemaakt?', 'Welke functie(s) had het kunstwerk?' staan steeds centraal. Ook de artistiek-stilistische ontwikkelingen komen daarbij aan de orde. Binnen een chronologische opzet wordt telkens aan de hand van bekende en minder bekende kunstwerken van uiteenlopende aard (architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, maar ook kunstnijverheid) een aantal kunstproductiecentra besproken. Hiervan nemen Florence en Rome de belangrijkste plaats in.
Het in toegankelijk Engels geschreven tekstboek Art in Renaissance Italy is uitvoerig in kleur geïllustreerd. De werkboekeenheden van de cursussite volgen de indeling van dit tekstboek: 1) Introduction: Art in Context; 2) The Late Thirteenth and the Fourteenth Century; 3) The Fifteenth Century; 4) The First Half of the Sixteenth Century; en tot slot 5) The Later Sixteenth Century.

Leerdoelen
De cursus beoogt de verdieping van de kennis van de Italiaanse renaissance kunst tussen 1300 en 1600 en de plaatsing in een cultuurhistorisch en kunsthistorisch kader. Gereflecteerd wordt op de betekenis van de verschillende soorten kunst uit deze periode, de manieren waarop deze tot stand kwam en de contemporaine receptie van deze kunst. De cursus De Italiaanse renaissance vormt een brug, zowel qua inhoud als niveau, tussen de inleidende cursus Inleiding kunstgeschiedenis 1 en 2 (CB0702 en CB0802) in de propedeuse en de cursus Zomerschool Florence (CB0504) in de postpropedeuse.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Voorkennis

Engels op havoniveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een jaarlijkse studiedag in het 1e kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


nieuw

Bonnefanten, Maastricht (Studiedag)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. drs. I. Visser
di 10-10-2017 / n.t.b.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Elke student krijgt tussentijds een bijzondere opdracht, te weten een museumopdracht in een van de Italiaanse collecties in Nederland (Rijksmuseum, Museum Booymans van Beuningen of Bonnefantenmuseum). Regulier schriftelijk tentamen: 40 meerkeuzevragen met 4 mogelijke antwoorden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Verklarende woordenlijst

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Engelstalige tekstboek: John. T. Paoletti en Gary M. Radke, Art in renaissance Italy (Laurence King Publishing, vierde druk Londen 2011); en de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.