Literatuurwetenschap

Literatuurwetenschap
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB2002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de propedeuse biedt de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen een Inleiding letterkunde aan. In die cursus hebt u kennisgemaakt met de analyse en interpretatie van literaire teksten en met literatuurgeschiedenis. In die Inleiding is om didactische redenen gekozen voor een nadruk op literaire structuren en technieken en op literatuurgeschiedenis.
De cursus Literatuurwetenschap plaatst de benadering van Inleiding letterkunde in een breder perspectief en is reflectief van opzet en benadering. De cursus probeert de vele waarom-vragen die men over literatuur kan stellen, te beantwoorden. Waarom is er literatuur? Waarom is literatuur wat het is? Waarom is volgens deskundigen een boek van een bepaalde auteur (nog) wel literatuur en een andere niet (meer)? Waarom vinden wij niet allemaal, altijd, dezelfde teksten literatuur? Waarom vindt u de ene tekst de moeite waard en de andere niet?
In de loop der jaren zijn er verschillende theorieën en benaderingswijzen ontwikkeld die het verschijnsel 'literatuur' nader zouden moeten kunnen verklaren. Benaderingen van literatuur worden in het Handboek Het leven van teksten thematisch aan de orde gesteld. Afhankelijk van de doelstelling van de onderzoeker zijn er verschillende invalshoeken mogelijk van het verschijnsel literatuur.
We hebben voor Het leven van teksten gekozen, omdat dit boek literatuur beschouwt als een veelzijdig cultureel verschijnsel, en laat zien dat de literatuurwetenschap het best beoefend kan worden binnen het bredere kader van de cultuurwetenschappen. Ook de relatie tussen literatuur en andere media is daarbij relevant.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u een overzicht van de verschillende theorieën en benaderingswijzen van het verschijnsel 'literatuur', kunt deze theorieën en benaderingen in onderling verband brengen, herkent ze in literatuurwetenschappelijk onderzoek, kunt de resultaten in specifiek onderzoek kritisch beoordelen en kunt de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende benaderingen aangeven.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Kennis van de cursus Inleiding letterkunde is gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een jaarlijkse studiedag.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven (Studiedag)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. L. Duyvendak
do 15-10-2020 / 11.00-15.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Lizet Duyvendak.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het mc-tentamen gaat over de stof uit het handboek en de open vragen over een literair tekstfragment of een wetenschappelijk artikel.

Tentamendata

20-04-2021, 25-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Handboek 'Het leven van teksten' en een studiehandleiding in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.