Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Dichter bij de poëzie
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Poëzie heeft het imago moeilijk en abstract te zijn, iets voor een zeer kleine groep geïnteresseerden. Tegelijkertijd vormt het een medium waar door velen naar teruggegrepen wordt bij feestelijke (en minder feestelijke) gebeurtenissen en officiële momenten.
In de cursus wordt stilgestaan bij de vele functies die poëzie in de maatschappij vervult, zowel op papier als daarbuiten. Van gelegenheidsgedicht tot individuele expressie: hoe valt poëzie te begrijpen als breed sociaal-cultureel fenomeen?
Daarnaast krijgt u in deze cursus de belangrijkste analytische instrumenten aangereikt waarmee u zelf poëtische teksten kunt analyseren. Waarom worden regels afgebroken? Hoe werkt beeldspraak precies? Wie spreekt er in een gedicht en namens wie?
Kortom, een cursus om u in alle facetten dichter bij de poëzie te brengen.

Algemeen

Inhoud

Het schijnt dat meer dan een miljoen Nederlanders en Vlamingen gedichten schrijven, niet alleen tijdens de sinterklaastijd, maar om hun hart te luchten. De Turing Gedichtenwedstrijd ontvangt jaarlijks meer dan tienduizend inzendingen, er zijn honderden websites waarop mensen hun verzen met de rest van de wereld delen, er zijn flink wat steden die zich een eigen stadsdichter permitteren en het aantal poëziecafés en -festivals groeit jaarlijks. Maar tegelijk heeft poëzie het imago moeilijk en abstract te zijn, slechts voor een klein groepje kenners en geïnteresseerden. De oplagen van poëziebundels zijn dan ook laag.
In het begin van de cursus wordt stilgestaan bij de historische wortels van het standaardbeeld van poëzie. Daarna komen de vele functies aan bod die poëzie in de maatschappij vervult, zowel op papier als daarbuiten. Van gelegenheidsgedicht tot individuele expressie, van kennisinstrument tot politiek pamflet: hoe valt poëzie te begrijpen als breed sociaal-cultureel fenomeen?
Daarnaast krijgt u in deze cursus de belangrijkste analytische instrumenten aangereikt waarmee u zelf poëtische teksten leert analyseren. Waarom worden regels afgebroken? Hoe werkt beeldspraak precies? Wie spreekt er in een gedicht en namens wie? Kortom, hoe komt betekenis tot stand in een gedicht en wat is de betekenis van poëzie als cultureel verschijnsel?
Ter afsluiting van de cursus staat de spanning tussen autonomie en engagement centraal: hoe kan poëzie zowel onafhankelijk als ook maatschappij betrokken zijn?

Om actuele, spannende, intrigerende en multimediale aspecten van poëzie aan den lijve te ondergaan, is het bezoek aan een poëzie-evenement (naar keuze) een verplicht onderdeel van de cursus.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus:
- heeft u kennis van verschillende functies van poëzie en de wijze waarop deze functies (door de tijd heen) worden ingevuld;
- bent u in staat de verschillende functies te kunnen plaatsen in cultuurhistorisch perspectief;
- heeft u kennis van belangrijkste analytische begrippen van de poëzieanalyse en kan die begrippen zelfstandig toepassen op teksten;
- bent u in staat om een poëzie-interpretatie en -analyse uit te voeren.

Aanmelden

Ingangseisen

Voordat u kunt aanmelden voor deze cursus dient u de propedeuse afgerond te hebben.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Via de digitale leeromgeving, e-mail en telefoon. Er is één verplichte excursie naar een poëziebijeenkomst. Collaborate-sessie(s) voor extra oefening poëzieanalyse.

Docenten

Dhr. drs. Dick Disselkoen en mw. dr. Lizet Duyvendak.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een werkboek met artikelen waarin de verschillende functies van poëzie worden behandeld met opdrachten en terugkoppelingen. Ook komen de verschillende analytische begrippen ruimschoots aan bod, eveneens voorzien van opdrachten en voorbeeldantwoorden.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.