Zomerschool letterkunde
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2202
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De Zomerschool letterkunde is in het studiejaar 2017-2018 gewijd aan het werk van de schrijfster Hella Haasse. De zomerschool duurt vier dagen en vindt plaats in Den Haag van 16 t/m 19 april 2018. In maart vindt een verplichte voorbereidingsbijeenkomst plaats.

Algemeen

Inhoud

Naar aanleiding van het 100ste geboortejaar en vanwege het gevarieerde literaire oeuvre van Hella Haasse (1918-2011) hebben we ervoor gekozen een zomerschool aan haar en haar werk te wijden. Deze vindt plaats van maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018 in Den Haag.
Tijdens de zomerschool houdt u zich hoofdzakelijk bezig met het wetenschappelijk onderzoek over de schrijfster en vooral haar literaire werk. U analyseert enkele van haar romans, u plaatst ze in de literaire context en u bestudeert en becommentarieert de verschillende, uiteenlopende benaderingswijzen vanuit de letterkunde. Ook geeft u een mondelinge presentatie over een specifiek onderwerp dat u vooraf thuis hebt voorbereid.
Door deelname aan deze zomerschool oefent u vanuit uiteenlopende onderzoeksopdrachten diverse vaardigheden: verwerven van kennis, analyseren van enkele romans van Haasse, vergelijken van verschillende interpretaties, mondeling presenteren, formuleren van onderzoeksresultaten in een schriftelijk eindwerkstuk.
In maart 2018 wordt een verplichte voorbereidende bijeenkomst gehouden in een studiecentrum. Hier leert u uw medestudenten en de docenten kennen, en krijgt u praktische informatie over de zomerschool en vooral ook inzicht in wat van u verwacht wordt, welke eisen aan de uitwerkingen van de opdrachten gedurende de intensieve studiedagen en aan het afsluitende werkstuk gesteld worden.

Aanmelden

Ingangseisen

Voordat u kunt aanmelden voor deze cursus dient u de propedeuse afgerond te hebben.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Examinator: dr. Lizet Duyvendak.
Begeleiders: drs. Dick Disselkoen en dr. Lizet Duyvendak.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Tentamentoelichting

De zomerschool duurt vier dagen en vindt plaats in Den Haag van 16 t/m 19 april 2018.
Deze cursus wordt afgerond met een mondelinge presentatie gedurende de zomerschool en een schriftelijk werkstuk.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader en drie literaire werken van Haasse die u vooraf moet lezen en bestuderen.