Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Zomerschool letterkunde
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De Zomerschool letterkunde is in het studiejaar 2017-2018 gewijd aan het werk van de schrijfster Hella Haasse. De zomerschool duurt vier dagen en vindt plaats in Den Haag van 16 t/m 19 april 2018. In maart vindt een verplichte voorbereidingsbijeenkomst plaats.

Algemeen

Inhoud

Naar aanleiding van het 100ste geboortejaar en vanwege het gevarieerde literaire oeuvre van Hella Haasse (1918-2011) hebben we ervoor gekozen een zomerschool aan haar en haar werk te wijden. Deze vindt plaats van maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018 in Den Haag.
Tijdens de zomerschool houdt u zich hoofdzakelijk bezig met het wetenschappelijk onderzoek over de schrijfster en vooral haar literaire werk. U analyseert enkele van haar romans, u plaatst ze in de literaire context en u bestudeert en becommentarieert de verschillende, uiteenlopende benaderingswijzen vanuit de letterkunde. Ook geeft u een mondelinge presentatie over een specifiek onderwerp dat u vooraf thuis hebt voorbereid.
Door deelname aan deze zomerschool oefent u vanuit uiteenlopende onderzoeksopdrachten diverse vaardigheden: verwerven van kennis, analyseren van enkele romans van Haasse, vergelijken van verschillende interpretaties, mondeling presenteren, formuleren van onderzoeksresultaten in een schriftelijk eindwerkstuk. Donderdag 1 maart 2018 wordt een verplichte voorbereidende bijeenkomst gehouden in studiecentrum Eindhoven. Hier leert u uw medestudenten en de docenten kennen, en krijgt u praktische informatie over de zomerschool en vooral ook inzicht in wat van u verwacht wordt, welke eisen aan de uitwerkingen van de opdrachten gedurende de intensieve studiedagen en aan het afsluitende werkstuk gesteld worden.

Aanmelden

Ingangseisen

Voordat u kunt aanmelden voor deze cursus dient u de propedeuse afgerond te hebben.
LET OP: het betreft een keuzecursus voor studenten die de Educatieve minor Nederlands doen. Voor reguliere studenten geldt dat deze cursus alleen bestemd is voor de vrije ruimte!

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

De zomerschool duurt vier dagen en vindt plaats in Den Haag van 16 t/m 19 april 2018. Voor deelname aan deze zomerschool betaalt u, naast de standaard moduleprijs, ook € 200,- extra kosten (gastspreker, gids en een gezamenlijk diner).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Examinator: dr. Lizet Duyvendak.
Begeleiders: drs. Dick Disselkoen en dr. Lizet Duyvendak.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De zomerschool duurt vier dagen en vindt plaats in Den Haag van 16 t/m 19 april 2018.
Deze cursus wordt afgerond met een mondelinge presentatie gedurende de zomerschool en een schriftelijk werkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader en vier literaire werken van Haasse die u vooraf moet lezen en bestuderen.