Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Ethiek
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB2302
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Ethiek maakt van oudsher een essentieel deel uit van de bezinning op de vooronderstellingen van het denken en handelen, die in de filosofie vorm krijgt. Het gaat om vragen als: welk handelen is goed en waarom? Hoe kan ik mijn handelen verantwoorden? Hoe zien de deugdzame mens en de rechtvaardige samenleving er uit?

Algemeen

Inhoud

Ethiek maakt van oudsher een essentieel deel uit van de bezinning op de vooronderstellingen van het denken en handelen, die in de filosofie vorm krijgt. Het gaat om vragen als: welk handelen is goed en waarom? Hoe kan ik mijn handelen verantwoorden? Hoe zien de deugdzame mens en de rechtvaardige samenleving er uit? In de cursus komt onder meer naar voren dat filosofen teruggrijpen op de traditie als zij ethische problemen trachten te verhelderen. De antwoorden op ethische vragen door filosofen als Aristoteles en Kant zijn in de geschiedenis van de filosofie steeds opnieuw geïnterpreteerd en bekritiseerd. Dat verwerkingsproces kleurt onze huidige opvattingen over ethische vraagstukken. Door de theorieën van vijf invloedrijke filosofen te behandelen, biedt de cursus zicht op deze historische ontwikkeling. Opvattingen over juistheid en rechtvaardigheid, over het goede leven, verschillen per periode en per cultuur. De ethiek stelt zich niet tevreden met een afstandelijke beschrijving van zulke opvattingen, maar richt zich op de geldigheid en strekking van normen en waarden en vraagt zich af welke de meest rechtvaardige zijn. In de ethiek gaan theorie en praktijk hand in hand, want het rechtvaardige of goede is iets wat verwerkelijkt moet worden. Ethiek wordt daarom ook wel praktische filosofie genoemd. Ook het praktische aspect van ethiek komt in deze cursus daarom uitvoerig aan bod.

Leerdoelen
De cursus Ethiek dient morele betekenis en inbedding van ons handelen te verduidelijken.
- U zult in staat moeten zijn om morele aspecten op micro-, meso- en macroniveau adequaat te beschrijven en te analyseren.
- U dient inzicht te hebben gekregen in diverse typen ethische theorievorming binnen hun maatschappelijke en historische context.
- U dient kennis en inzicht te hebben gekregen m.b.t. enkele belangrijke ethische theorieën.
- U behoort vertrouwd te zijn geraakt met filosofische tekstinterpretatie.
- U dient inzicht te hebben gekregen in de relatie ethiek en andere wijsgerige disciplines.

Aanmelden

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 30 april 2018. Deze cursus vervangt de cursus C23221 - Ethiek waarvoor u nog tot 29 april 2018 kunt aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 30-04-2018.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Voorkennis

Bekendheid met de cursus Inleiding in de filosofie vergemakkelijkt de bestudering van deze cursus.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding. Indien het onderwerp aansluit wordt een bezoek gebracht aan de 'Dag van de filosofie' in Tilburg (meestal eind april).

Docenten

Examinator en begeleider: dr. Elisabeth den Hartog.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

MC-tentamen: 80 juist/onjuist vragen.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het tekstboek: Annet van Melle & Peter van Zilfhout (redactie) ,Woorden en Daden. Een inleiding in de ethiek, Amsterdam-Heerlen 2008.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.