Filosofie in literatuur

Filosofie in literatuur
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Schrijvers en dichters zijn onderzoekers van mens en cultuur. Tolstoj stelt in Oorlog en vrede en Anna Karenina de misschien oudste filosofische vraag: hoe moet je leven? Marcel Proust onderzoekt in Op zoek naar de verloren tijd menselijke relaties in het algemeen en de liefde in het bijzonder. Andere schrijvers richten zich vooral op de relatie tussen mens en samenleving of op de cultuur als geheel. Dostojevski bekritiseert het moderne materialistische en atheïstische mens- en wereldbeeld. Het gedicht The Waste Land van T.S. Eliot en romans als De toverberg van Thomas Mann, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera en Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq behoren tot de interessantste en indringendste analyses van onze westerse cultuur. In voorbeelden als deze gaat het om literatuur als filosofie, om literaire verkenningen van wijsgerig-antropologische en cultuurfilosofische thema’s.
In de cursus Filosofie in literatuur wordt de filosofische dimensie van literatuur bestudeerd aan de hand een aantal belangrijke 20e-eeuwse en hedendaagse romans. Daarbij wordt ook ingegaan op methodologische vragen en op de principiële vraag in hoeverre literatuur überhaupt in staat is een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van filosofische vraagstukken. Ter afronding van de cursus maakt de student een eigen filosofische analyse van een roman.

Leerdoelen
- U verwerft kennis van en inzicht in de onderlinge betrekkingen tussen filosofie en literatuur.
- U verwerft kennis van de gehanteerde methoden en technieken op het terrein van de ‘filosofie in literatuur’.
- U verkrijgt kennis van de manier waarop enkele hedendaagse filosofen in hun filosofische werk gebruik maken van literaire teksten.
- U leert herkennen hoe filosofische ideeën naar voren kunnen komen in literaire werken. Het gaat daarbij met name om mensbeelden en cultuuropvattingen.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de cursussen CB3602 Inleiding in de filosofie 1 en CB3702 Inleiding in de filosofie 2 te hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In kwartiel 1 vindt een begeleidingsbijeenkomst plaats. Daarna vindt de begeleiding plaats via de digitale leeromgeving en e-mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Nijmegen (Studiedag)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. J. Vanheste
vr 02-10-2020 / 10.30-15.30 uur

Docenten

Begeleider en examinator: dhr. dr. Jeroen Vanheste.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit een schrijfopdracht waarin de student een beknopte filosofische analyse uitvoert van een (aangewezen) literair werk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Bij deze cursus wordt gebruikgemaakt van het handboek Denkende romans. Literatuur en de filosofie van mens en cultuur van Jeroen Vanheste. Aanvullende documentatie en studeeraanwijzingen staan op de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.