Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Het cultuurwetenschappelijk debat
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In het kader van de cursus Het cultuurwetenschappelijk debat neemt u deel aan activiteiten die de faculteit organiseert over actuele thema's of kwesties op het terrein van de Cultuurwetenschappen. Als u aan voldoende activiteiten hebt deelgenomen, schrijft u een essay waarin u een eigen visie geeft op het door u gevolgde traject.

Algemeen

Inhoud

In het kader van de cursus Het Cultuurwetenschappelijk debat neemt u deel aan activiteiten die de faculteit organiseert over actuele thema's of kwesties op het terrein van de Cultuurwetenschappen. Als u aan voldoende activiteiten hebt deelgenomen, wordt u geacht een essay te schrijven waarin u een eigen visie geeft op het door u gevolgde traject.
De volgende activiteiten maken deel uit van de cursus (tussen haakjes het aantal studie-uren dat u ervoor krijgt):
1. De landelijke CW-dag bij de opening van academisch jaar (8 studie-uren);
2. De CW-regiodagen (regio's: Zuid-Nederland en Vlaanderen, Noordoost-Nederland, West-Nederland (Randstad) in het voorjaar (8 studie-uren);
3. Studium-generalelezingen in uw eigen of een ander studiecentrum (4 studie-uren), in het geval van een dagprogramma: 8 studie-uren;
4. Activiteiten en dagexcursies onder leiding van een staflid van de faculteit (8 studie-uren);
5. Activiteiten van studentenverenigingen die zijn voorgelegd aan en goedgekeurd zijn door de desbetreffende discipline van CW.
6. Het bijwonen van een studiedag van op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving met name genoemde cursussen (8 studie-uren). Om deze studiedagen te kunnen bijwonen dient u ingeschreven te zijn voor de desbetreffende cursus, of deze al hebben afgerond.
7. Eindopdracht (verplicht): het schrijven van een essay van circa tweeduizend woorden waarin u een eigen visie geeft op het door uw gevolgde traject. Dit essay wordt beoordeeld en moet voldoende zijn (XX studie-uren).
Het aanbod van activiteiten wordt voortdurend vernieuwd. Kijk voor het meest actuele aanbod op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Leerdoelen
Door deelname aan activiteiten die de faculteit organiseert over actuele thema's of kwesties op het terrein van de Cultuurwetenschappen, krijgt u inzicht in de huidige wetenschappelijke stand van zaken op deze terreinen. U geeft blijk van dit inzicht door het door u geleerde vast te leggen in een essay.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten Cultuurwetenschappen.

Toelichting aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten Cultuurwetenschappen. Zij moeten zich aanmelden voor de cursus nadat ze de benodigde studie-uren met het bijwonen van lezingen, studiedagen, regiodagen en symposia hebben verzameld en voordat ze het essay inleveren.

Voorkennis

Dringend advies: propedeuse en de cursus Schrijfpracticum 2 afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Examinator: drs. Lieke van den Bulck MM.
Begeleiders: verschillen per activiteit.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Opdracht. Het tentamen bestaat uit het schrijven van een essay naar aanleiding van de activiteiten waaraan u hebt deelgenomen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving staan aanwijzingen voor het schrijven van een essay. Eventueel materiaal bij de aangeboden activiteiten wordt bij aanmelding toegezonden.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.