Cultuurwetenschappelijke seminars

Cultuurwetenschappelijke seminars
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens een seminar wordt een bepaald cultuurwetenschappelijk onderwerp onder leiding van een docent c.q. docenten diepgaand bestudeerd. De vorm waarin dat gebeurt, loopt per seminar sterk uiteen. U kunt denken aan leesgroepen, excursies, lezingencycli, bezoek aan congressen, 'hei-weekenden', enzovoort.
Cultuurwetenschappelijke seminars is een cursus waarvoor u zich aanmeldt op het moment dat u weet welke discipline van Cultuurwetenschappen u kiest als ‘verdiepingsdiscipline’. In de cursus volgt u twee seminars. Het ene seminar is het seminar van uw verdiepingsdiscipline. Het heeft een omvang van 60 uur + een uitbreiding van 20 uur, waarin u een onderzoeksvoorstel schrijft. Voor het andere seminar mag u kiezen uit het aanbod van de andere drie disciplines van Cultuurwetenschappen. De omvang van dit seminar is 60 uur. Elk seminar wordt afgesloten met een beoordeelde opdracht. Wanneer deze is goedgekeurd, ontvangt u een deelcertificaat voor het desbetreffende seminar. Als u één deelcertificaat voor het seminar van uw verdiepingsdiscipline en één deelcertificaat voor het seminar van een andere discipline hebt behaald, ontvangt u het certificaat voor de cursus.
Aan sommige seminars zijn extra kosten verbonden in verband met de inhuur van sprekers, de extra begeleidingstijd, huur van locaties en reizen.
Het actuele aanbod aan seminars per academisch jaar staat vermeld op de cursuswebsite (deze yOUlearn-tegel is voor iedereen toegankelijk, óók als u zich nog niet hebt ingeschreven) en op het Opleidingsportaal Cultuurwetenschappen. In principe wordt per kwartiel één seminar aangeboden.

Leerdoelen
Samenvatting leerdoelen: Tijdens seminars worden bepaalde cultuurwetenschappelijke onderwerpen grondig bestudeerd en bediscussieerd. U sluit elke seminar af met een werkstuk/opdracht.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de propedeuse Algemene Cultuurwetenschappen te hebben afgerond.

Toelichting aanmelden

Cultuurwetenschappelijke seminars is een cursus waarvoor u zich aanmeldt op het moment dat u weet welke discipline van Cultuurwetenschappen u kiest als ‘verdiepingsdiscipline’. In de cursus volgt u twee seminars. Het ene seminar (à 80 uur) hoort bij uw verdiepingsdiscipline, voor het andere seminar mag u kiezen uit het aanbod van de andere drie disciplines van Cultuurwetenschappen. De omvang van dit seminar is 60 uur.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Elk seminar heeft zijn eigen docent(en).
Examinator: dr. Marieke Winkler.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Opdracht. De tentamenvorm verschilt per seminar. U kunt denken aan het houden van een referaat, het schrijven van een werkstuk, een mondeling tentamen, enzovoort.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Eventueel cursusmateriaal wordt aan u voorafgaand aan een seminar toegezonden.