Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Cultuurwetenschappelijke seminars
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De bestudering van sommige wetenschappelijke debatten of onderwerpen leent zich goed voor het principe van de 'onderdompeling': door er korte tijd zeer intensief mee bezig te zijn, kan het fenomeen het beste doorgrond worden. Daartoe bieden de disciplines van Cultuurwetenschappen elk jaar vier seminars aan, waarin de aandacht van docent en studenten gedurende korte tijd volledig gericht is op één bepaald wetenschappelijk verschijnsel of debat. Door twee van deze seminars te volgen en aan de bijbehorende tentameneisen te voldoen, verkrijgt u het cursuscertificaat.

Algemeen

Inhoud

Tijdens een seminar wordt een bepaald cultuurwetenschappelijk onderwerp onder leiding van een docent c.q. docenten diepgaand bestudeerd. De vorm waarin dat gebeurt, loopt per seminar sterk uiteen. U kunt denken aan leesgroepen, excursies, lezingencycli, bezoek aan congressen, 'hei-weekenden', enzovoort.
Cultuurwetenschappelijke seminars is een cursus waarvoor u zich aanmeldt op het moment dat u weet welke discipline van Cultuurwetenschappen u kiest als ‘verdiepingsdiscipline’. In de cursus volgt u twee seminars. Het ene seminar is het seminar van uw verdiepingsdiscipline. Het heeft een omvang van 60 uur + een uitbreiding van 20 uur, waarin u een onderzoeksvoorstel schrijft. Voor het andere seminar mag u kiezen uit het aanbod van de andere drie disciplines van Cultuurwetenschappen. De omvang van dit seminar is 60 uur. Elk seminar wordt afgesloten met een beoordeelde opdracht. Wanneer deze is goedgekeurd, ontvangt u een deelcertificaat voor het desbetreffende seminar. Als u één deelcertificaat voor het seminar van uw verdiepingsdiscipline en één deelcertificaat voor het seminar van een andere discipline hebt behaald, ontvangt u het certificaat voor de cursus.
Aan de meeste seminars zijn extra kosten verbonden in verband met de inhuur van sprekers, de extra begeleidingstijd, huur van locaties en reizen.
Het actuele aanbod aan seminars per academisch jaar staat vermeld op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Leerdoelen
Samenvatting leerdoelen: Tijdens seminars worden bepaalde cultuurwetenschappelijke onderwerpen grondig bestudeerd en bediscussieerd. U sluit elke seminar af met een werkstuk/opdracht.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient de propedeuse te hebben afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Cultuurwetenschappelijke seminars is een cursus waarvoor u zich aanmeldt op het moment dat u weet welke discipline van Cultuurwetenschappen u kiest als ‘verdiepingsdiscipline’. In de cursus volgt u twee seminars. Het ene seminar is het seminar van uw verdiepingsdiscipline. Het heeft een omvang van 60 uur + een uitbreiding van 20 uur, waarin u een onderzoeksvoorstel schrijft. Voor het andere seminar mag u kiezen uit het aanbod van de andere drie disciplines van Cultuurwetenschappen. De omvang van dit seminar is 60 uur. Elk seminar wordt afgesloten met een beoordeelde opdracht. Wanneer deze is goedgekeurd ontvangt u een deelcertificaat voor het desbetreffende seminar. Als u één deelcertificaat voor het seminar van uw verdiepingsdiscipline en één deelcertificaat voor het seminar van een andere discipline hebt behaald, ontvangt u het certificaat voor de cursus.
Aan de meeste seminars zijn extra kosten verbonden in verband met de inhuur van sprekers, de extra begeleidingstijd, huur van locaties en reizen. Voor elk seminar geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Elk seminar heeft zijn eigen docent(en).
Eindverantwoordelijk examinator voor de cursus: drs. Dick Disselkoen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Opdracht. De tentamenvorm verschilt per seminar. U kunt denken aan het houden van een referaat, het schrijven van een werkstuk, een mondeling tentamen, enzovoort.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Eventueel cursusmateriaal wordt aan u voorafgaand aan een seminar toegezonden.