Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Cultuurgeschiedenis van de oudheid
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB3002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De auteurs van Cultuurgeschiedenis van de Oudheid grijpen de stad Mycene aan om de mythologie, die zo'n belangrijke rol speelt in de overgeleverde klassieke teksten, te behandelen. Zo gaan zij voortdurend te werk: twaalf steden dienen als uitgangspunt voor de behandeling van een hoofdthema uit de cultuurgeschiedenis van de klassieke Oudheid in haar geheel.

Algemeen

Inhoud

In de Ilias beschrijft Homerus Mycene als de machtigste van alle steden op de Peloponnesus en noemt het 'het goudrijke Mycene'. Volgens de overlevering was Mycene gesticht door Perseus, de zoon van oppergod Zeus en Danae. De stadsmuur zou zijn gebouwd door de reus Cyclops. De beweringen van Homerus waren in de negentiende eeuw een belangrijke reden voor Heinrich Schliemann om de stad te gaan opgraven en onderzoeken. Wat hij en zijn opvolgers vonden was imposant en leek de teksten van Homerus te bevestigen.
De opgravingen van Mycene bevestigden het bestaan van de stad en zijn grootheid, maar over haar ontstaan weten we niets meer dan wat de oude Griekse mythen ons vertellen. Zo vertelt de Homerus' Ilias hoe Agamemnon, de heerser van Mycene, de Grieken aanvoerde in de oorlog tegen Troje. Grieken en Romeinen van later eeuwen beschouwden deze teksten als geschiedenis, als echt gebeurd. Wij weten dat dat niet zo is, maar waar de grens tussen mythologie en werkelijkheid precies loopt, is onbekend.
De auteurs van Cultuurgeschiedenis van de Oudheid grijpen de stad Mycene aan om de mythologie te behandelen, die zo'n belangrijke rol speelt in de klassieke teksten. Zo gaan zij voortdurend te werk: twaalf steden dienen als uitgangspunt voor de behandeling van een hoofdthema uit de cultuurgeschiedenis van de klassieke Oudheid in haar geheel. Zo dient Milete voor de filosofie, Athene voor 'oorlog en vrede' en 'beeldende kunst', Alexandrië voor 'literatuur', Delos voor 'economie en handel', Rome voor 'staatsinstellingen en recht' en 'de samenleving', Nijmegen voor 'centrum en periferie', Ephese voor 'stedenbouw en architectuur', Constantinopel voor 'religie' en Ravenna voor 'de Oudheid na de Oudheid'. De hoofdstukken over de steden en de culturele thema's worden voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk over het Middellandse Zeegebied.
Aan het eind van de cursus heeft u een uitstekend cultuurhistorisch overzicht gekregen van de Griekse en Romeinse wereld.

Leerdoelen
Kennis van de cultuurgeschiedenis van de klassieke oudheid in brede zin.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanbevolen wordt deze cursus te bestuderen na de propedeuse.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinatoren: dr. Stephan Mols en dr. Janneke de Jong. Beiden zijn verbonden aan de Faculteit letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

09-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- Tekstboek: N. de Haan en S. Mols (red.), Cultuurgeschiedenis van de oudheid (WBooks, 2012.).
- Werkboek: digitaal werkboek op cursussite.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.