Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen

Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen

  • Cultuurwetenschappen
  • CB3102
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De uitdrukking 'middeleeuwse toestanden' duidt vandaag niet op een positieve waardering. Het begrip 'middeleeuws' wordt nog steeds vaak gebruikt als synoniem voor achterlijk, simpel en primitief. Deze appreciatie van de lange periode tussen ca. 400/500 en 1500 is terug te voeren op de periode van de 14e en 15e eeuw toen humanisten het concept 'middeleeuwen' schiepen en de periode die tussen hun eigen tijd en de door hen zo bewonderde klassieken als een tijd van achteruitgang en stagnatie typeerden, een tussentijd die verder geen naam mocht hebben. In het denken over de middeleeuwen is deze humanistische gedachtegang steeds bijzonder invloedrijk gebleven.
Aan de andere kant is de periode van de middeleeuwen ook vaak een grote bewondering ten deel gevallen. Zo vond men in deze periode de wortels van de moderne Europese naties of van een Europese eenheid. De middeleeuwen werden door katholieken ook gezien als de periode waarin Europa echt christelijk was, terwijl anderen juist spraken van een periode vol van bijgeloof en superstities. Dergelijk oordelen over de middeleeuwen leven in de huidige samenleving nog volop. Deze cursus wil deze (voor)oordelen als uitgangspunt gebruiken voor een kennismaking met de cultuur van de middeleeuwen.
De cursus heeft de pretentie te laten zien waar dergelijke oordelen vandaan komen en hoe historici tegenwoordig over deze zaken denken. De cursus wil zo iets zeggen over de manieren waarop wij tegenwoordig over de middeleeuwen denken, over de wijze waarop dergelijke oordelen tot stand zijn gekomen en over de middeleeuwen zelf. De cursus biedt dus zowel kennis van de middeleeuwse cultuur als een reflectie over het denken over de middeleeuwen. De bestaande beelden over de middeleeuwen zijn hierbij het uitgangspunt.
Het tekstboek van de cursus is opgebouwd uit vijftien thematische hoofdstukken. Het zal duidelijk zijn dat op deze manier de politieke en evenementiële geschiedenis niet op de voorgrond komt te staan. Toch hebt u na het bestuderen van het boek kennis van de belangrijkste politieke, sociale, economische, literaire en artistieke ontwikkelingen in de middeleeuwen. De thematische hoofdstukken zijn zo gekozen dat ze uitmonden in een grofmazig chronologisch overzicht bij de lezer.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen hebt u aan de hand van een aantal thema's een grofmazig chronologisch overzicht gekregen van de middeleeuwen en van de manieren waarop in later tijden over deze periode werd gedacht.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aangeraden wordt deze cursus pas te bestuderen na afronding van de propedeuse van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen.
Aanmelden is mogelijk voor iedereen maar de cursus kan uitsluitend opgenomen worden in de vrije ruimte. Voor studenten die de educatieve minor Geschiedenis in hun bacheloropleiding opnemen, is deze cursus onderdeel van het verplichte inhoudelijk blok geschiedenis.

Wederzijdse uitsluiting
Hebt u in het verleden de cursus Middeleeuwen (C12211 en C12221) of Een cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (C06211) met een certificaat afgesloten, betekent dit dat de behaalde 5 studiepunten voor Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen NIET in uw studiepad worden opgenomen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en een jaarlijkse studiemiddag in Utrecht.

Docenten

Examinator/begeleider: dhr. dr. R. Meens.
Dr. Meens is verbonden aan het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Tentamendata (onder voorbehoud): 10-11-2021, 21-04-2022, 24-08-2022.

Tentamendata

25-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- Rob Meens en Carine van Rhijn ed., 'Middeleeuwse toestanden. Een cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen.' (Zwolle 2015)
- een werkboek op de cursuswebsite.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook met de begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.