Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Traditionele grammatica. Inleiding in de syntaxis
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB3202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De traditionele grammatica richt zich met name op de zinsontleding en de benoeming van woordsoorten. Leerlingen worden geacht de basisbeginselen van de traditionele grammatica te beheersen. Van de leraar Nederlands mag bijgevolg worden verwacht dat hij/zij de traditionele grammatica niet alleen beheerst, maar dat hij/zij ook inzicht heeft in de achtergronden en in de tekortkomingen van deze benadering van taal.

Algemeen

Inhoud

Traditionele grammatica, ook wel schoolgrammatica genoemd, heeft tot doel leerlingen inzicht in taal te geven. Inzicht in taal is een voorwaarde voor het bewust omgaan met taal. Dit laatste vormt een belangrijk oogmerk van het moedertaalonderwijs: leerlingen moeten ‘taalbewust’ worden.
De traditionele grammatica richt zich met name op de zinsontleding en de benoeming van woordsoorten. Leerlingen worden geacht de basisbeginselen van de traditionele grammatica te beheersen. Van de leraar Nederlands mag bijgevolg worden verwacht dat hij/zij de traditionele grammatica niet alleen beheerst, maar dat hij/zij ook inzicht heeft in de achtergronden en in de tekortkomingen van deze benadering van taal.
Inzicht in de traditionele grammatica stelt de leerlingen in staat over taal te reflecteren en te communiceren. Daarnaast is het ook nuttig bij het aanleren van een vreemde taal en bij het gebruik van woordenboeken. Ook is het cruciaal voor een beter begrip van complexe teksten. Dit zijn allemaal zaken waarmee de toekomstige leraar Nederlands tijdens de dagelijkse lespraktijk wordt geconfronteerd.
De traditionele taalkunde richt zich met name op de zin. In de moderne taalkunde gaat eveneens de aandacht veelal uit naar de zin. De moderne ‘zinsleer’, ook wel syntaxis genoemd, gaat echter veel verder dan de traditionele grammatica. Modern syntactisch onderzoek is er met name op gericht de notie ‘grammaticale zin’ te definiëren. Hierbij wordt van allerlei onderscheidingen en mechanismen gebruik gemaakt die in de traditionele grammatica geen plaats hebben. In deze cursus maakt de cursist kennis met de beginselen van de moderne syntaxis. Zo krijgt de student inzicht in de complexiteit van de structuur van zinnen. Daarnaast krijgen studenten op deze wijze ook een scherper beeld van (de tekortkomingen van) de traditionele grammatica.

Leerdoelen
Inzicht in de traditionele grammatica stelt u in staat over taal te reflecteren en te communiceren. Daarnaast is het ook nuttig bij het aanleren van een vreemde taal en bij het gebruik van woordenboeken. Ook is het cruciaal voor een beter begrip van complexe teksten. Dit zijn allemaal zaken waarmee de toekomstige leraar Nederlands tijdens de dagelijkse lespraktijk wordt geconfronteerd.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Studenten die de educatieve minor Nederlands volgen moeten deze cursus verplicht afronden voor het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. Voor studenten die de algemene variant van de bacheloropleiding volgen geldt, dat de cursus alleen voor de vrije ruimte gevolgd kan worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Begeleider en examinator: prof. dr. Jaap van Marle.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamendata

23-04-2018, 27-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Geen hulpmiddelen toegestaan

Meer info

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.