Literatuur in de multiculturele samenleving

Literatuur in de multiculturele samenleving
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB4202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De rol en betekenis van literatuur in de multiculturele samenleving staat centraal in deze cursus. Vragen hieromtrent zijn momenteel erg actueel en leiden soms tot verhitte discussie in de literaire wereld en het publieke debat – bijvoorbeeld recent nog over de portrettering van zwarte personages door witte schrijvers, of de oproep tot ‘dekolonisering’ van de kunst- en cultuurwereld.
In deze cursus verdiepen we ons in de gangbare benaderingen en sleutelconcepten in het postkoloniale letterkundige debat, zoals culturele identiteit, diaspora, hybriditeit, taal, gender. We leren om met behulp van deze benaderingen en concepten literaire teksten te analyseren, interpreteren en schriftelijk verslag te leveren van deze tekstanalyses.

Leerdoelen
- Inzicht in cultuurwetenschappelijke benaderingen van literatuur en culturele identiteit.
- Inzicht in sleutelconcepten uit de betreffende theorieën, zoals diaspora, identiteit en taal.
- Vaardigheid in het analyseren en interpreteren van literaire teksten.
- Vaardigheid in het leveren van een schriftelijk verslag.
- Vaardigheid in het beoordelen en vergelijken van interpretaties van romans.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Wenselijk is een afgeronde propedeuse en enkele letterkundecursussen uit de postpropedeuse.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Mw. prof. dr. Sarah de Mul.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- cursussite in de digitale leeromgeving;
- reader;
- bloemlezing.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.