Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Cultuurfilosofie
Cultuurwetenschappen | 5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB4402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Vraag aan een willekeurige groep mensen wat ze bedoelen als ze het hebben over ‘cultuur’, en je krijgt heel uiteenlopende antwoorden. Sommigen verwijzen naar ‘Kunst & cultuur’ (met een hoofdletter); anderen naar beschaving, of naar culturen, in meervoud dus, zoals in ‘de Nederlandse cultuur’, de Moslimcultuur of de cultuur binnen een bepaald bedrijf. Voor weer anderen is cultuur de symbolische orde die mensen onderscheidt van niet-menselijke dieren, etc. In deze cursus bestuderen we een aantal begrippen van cultuur, zoals die zijn uitgewerkt door invloedrijke filosofen en andere denkers als G.W.F. Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Frantz Fanon, Simone de Beauvoir, Theodor Adorno en Edward Said.
Daarbij nemen we een specifiek perspectief in op cultuur, namelijk strijd: tegenstellingen, spanningen, conflict en machtsverhoudingen. Cultuur en beschaving worden bijvoorbeeld gedefinieerd in tegenstelling tot natuur, of tot het primitieve of barbaarse. Multiculturalisme is geladen met conflicten, maar ook met productieve spanningen en uitwisseling tussen verschillende culturen. En over de waarde van hoge en lage cultuur, zoals popcultuur, kan stevig gediscussieerd worden.
De cursus wordt afgesloten met een specifiek voorbeeld van een strijd om cultuur die, beginnend met de romantiek, nog steeds bepalend is voor de globaliserende moderne westerse cultuur, namelijk die tussen verdedigingen van de waarden van de verlichting en de gematigde en radicale kritieken daarop.
De studiestof bestaat voornamelijk uit klassieke (canonieke) primaire teksten. Het bestuderen daarvan vergroot uw filosofische bagage: uw kennis van en inzicht in het begrippenkader van invloedrijke denkers. Verder beoogt deze cursus u te helpen bij het ontwikkelen van een eigen filosofische lees- en denkpraktijk, onder meer door begeleid lezen van complexe teksten, het maken van schrijfopdrachten en het geven van een korte mondelinge presentatie over de actualiteit van de strijd om de Verlichting. De aangereikte ‘denkinstrumenten’ helpen u kritisch en beargumenteerd te leren reflecteren op culturele en cultuurwetenschappelijke aannames, verschijnselen en debatten.

Leerdoelen

Algemeen (academische vaardigheden)
- Het kunnen gebruiken van concepten / uitvoeren van een conceptuele analyse.
- Het kunnen analyseren en interpreteren van moeilijke primaire teksten.
- Het kritisch kunnen reflecteren op primaire teksten.
- Het kunnen toepassen van concepten op nieuw materiaal / in de analyse van actuele case studies.
- Het kunnen schrijven van een essay met een heldere structuur en argumentatie.
- Het mondeling kunnen presenteren van een opdracht.
- Het kunnen geven en ontvangen van peer feedback.

Specifieke leerdoelen
- Het verwerven / vergroten van kennis van en inzicht in het begrippenkader van de in de cursus besproken auteurs en deze in een cultuurfilosofische context kunnen plaatsen.
- Het kunnen innemen van een eigen gemotiveerd, en kritisch standpunt ten aanzien van het gedachtegoed en begrippenkader van de in de cursus besproken auteurs.
- Het vergroten van ervaring met het bestuderen van primaire filosofische teksten vanaf de 18e eeuw.
- Het verwerven / vergroten van kennis en inzicht in verschillende betekenissen van het cultuurbegrip die zijn ontwikkeld in de filosofische traditie.
- Het kunnen gebruiken van strijd als interpretatief kader (analytisch instrumentarium).

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding in de filosofie 1 en 2 moeten zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Voorkennis

Het is sterk aanbevolen de cursussen Hermeneutiek en Ethiek te hebben afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding, met een facultatieve en een verplichte groepsbijeenkomst.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. M. Borren
vr 25-10-2019 / 10.00-13.00 uur
vr 08-11-2019 / 10.00-13.00 uur

Docenten

Mw. dr. Marieke Borren.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit teksten in digitale vorm en een handleiding filosofische leesvaardigheden.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.