Perspectieven op Nederland: platteland, koloniën en Europa

Perspectieven op Nederland: platteland, koloniën en Europa

  • Cultuurwetenschappen
  • CB5202
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Geografisch gezien is Nederland een klein land. Hoewel dat perspectief vaak wordt gebruikt om de eigen macht en invloed te bagatelliseren, speelt Nederland, nu en vroeger, wel een duidelijke rol op het wereldtoneel. In deze cursus bestudeert u onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland in de moderne tijd zowel op het lokale en regionale, als op het Europese en mondiale niveau. Allereerst verdiept u zich in de landbouwgeschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog en de grote veranderingen die dit in het Nederlandse landschap teweeg heeft gebracht. Vervolgens bestudeert u het koloniale verleden van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, zowel in Indonesië als in Suriname en de Antillen. Ook de invloed op Nederland zelf als gevolg van de postkoloniale migratie, komt aan bod. Ten slotte maakt u kennis met het Nederlandse debat over de Europese integratie. Welke ideeën waren hier in het interbellum al over en hoe heeft deze discussie zich na de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ontwikkeld?

In deze cursus verwerft u niet alleen kennis over deze drie thema’s, maar analyseert u ook verschillende perspectieven van historici en opiniemakers in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Kunnen we spreken van een snelle modernisering van het platteland na de Tweede Wereldoorlog? Welke nieuwe inzichten biedt recent onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? En, is de politiek in de jaren 1990 wel zo eurosceptisch als zij op het eerste gezicht lijkt? Rond deze, en andere, kwesties leert u uw eigen standpunt te bepalen en er een eigen oordeel over te vormen.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kunt u:
- de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland in Nederland na 1945 samenvatten;
- een overzicht geven van de koloniale geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw;
- de ontwikkeling van ideeën over Europese eenwording in Nederland in de twintigste eeuw uitleggen;
- de argumentatie in historisch-wetenschappelijke en maatschappelijke debatten gerelateerd aan deze onderwerpen analyseren;
- een eigen oordeel vormen en een kritische reflectie schrijven over een historiografisch of maatschappelijk debat gerelateerd aan deze onderwerpen.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk als u de cursus Perspectieven op Nederland: politiek, religie en zorg (CB5102) hebt afgerond, of hiervoor staat ingeschreven.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en facultatieve studiedag.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Bijzondere verplichting, bestaande uit een ‘take-home’ tentamen van twee open vragen (ca. 300 woorden) en een essay (ca. 1.500 woorden).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Readers met wetenschappelijke literatuur (artikelen en hoofdstukken uit overzichtswerken);
- Cursussite in de digitale leeromgeving met kennisclips, zelftoetsen en verwerkingsopdrachten.

Mediagebruik

Kennisclips via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.