Perspectieven op Nederland: platteland, koloniën en Europa

Perspectieven op Nederland: platteland, koloniën en Europa
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB5202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Geografisch gezien is Nederland een klein land. Hoewel dat perspectief vaak wordt gebruikt om de eigen macht en invloed te bagatelliseren, speelt Nederland, nu en vroeger, wel een duidelijke rol op het wereldtoneel. In deze cursus bestudeert u onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland in de moderne tijd zowel op het lokale en regionale, als op het Europese en mondiale niveau. Allereerst verdiept u zich in de landbouwgeschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog en de grote veranderingen die dit in het Nederlandse landschap teweeg heeft gebracht. Vervolgens bestudeert u het koloniale verleden van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, zowel in Indonesië als in Suriname en de Antillen. Ook de invloed op Nederland zelf als gevolg van de postkoloniale migratie, komt aan bod. Tenslotte maakt u kennis met het Nederlandse debat over de Europese integratie. Welke ideeën waren hier in het interbellum al over en hoe heeft deze discussie zich na de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ontwikkeld?

In deze cursus verwerft u niet alleen kennis over deze drie thema’s, maar analyseert u ook verschillende perspectieven van historici en opiniemakers in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Kunnen we spreken van een snelle modernisering van het platteland na de Tweede Wereldoorlog? Welke nieuwe inzichten biedt recent onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? En, is de politiek in de jaren 1990 wel zo eurosceptisch als zij op het eerste gezicht lijkt? Rond deze, en andere, kwesties leert u uw eigen standpunt te bepalen en er een eigen oordeel over te vormen.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kunt u:
- de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland in Nederland na 1945 samenvatten;
- een overzicht geven van de koloniale geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw;
- de ontwikkeling van ideeën over Europese eenwording in Nederland in de twintigste eeuw uitleggen;
- de argumentatie in historisch-wetenschappelijke en maatschappelijke debatten gerelateerd aan deze onderwerpen analyseren;
- een eigen oordeel vormen en een kritische reflectie schrijven over een historiografisch of maatschappelijk debat gerelateerd aan deze onderwerpen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk als u de cursus Perspectieven op Nederland: politiek, religie en zorg (CB5102) heeft afgerond, of hiervoor staat ingeschreven.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding en facultatieve studiedag.

Docenten

Dhr. dr. Pieter de Bruijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Bijzondere verplichting, bestaande uit een ‘take-home’ tentamen van twee open vragen (ca. 300 woorden) en een essay (ca. 1.500 woorden).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Readers met wetenschappelijke literatuur (artikelen en hoofdstukken uit overzichtswerken);
- Cursussite in de digitale leeromgeving met kennisclips, zelftoetsen en verwerkingsopdrachten.

Mediagebruik

Kennisclips via de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.