De kracht van verhalen. Inleiding narratieve analyse

De kracht van verhalen. Inleiding narratieve analyse

  • Cultuurwetenschappen
  • CB5302
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Mensen vertellen verhalen om contact te maken met anderen, om de persoonlijke en collectieve identiteit te vormen, om de chaotische werkelijkheid te ordenen en te duiden, óf om haar vanuit een bepaalde overtuiging te sturen. Maar wat is een verhaal precies? Welke kunstgrepen heb je als ‘verhalenverteller’ tot je beschikking? En hoe worden creatieve narratieve technieken ingezet om de lezer of toehoorder te overtuigen, te plezieren of tot denken aan te zetten?

In deze cursus leer je wat een verhaal tot een verhaal maakt en raak je vertrouwd met de kunstgrepen die taalgebruikers uit verschillende domeinen (kunst, politiek, journalistiek, wetenschap) hanteren om hun boodschap over te brengen. We oefenen met veelgebruikte narratieve technieken zoals informatiedosering, identificatie en overdrijving. Daarnaast staan we stil bij de relatie tussen verhaal en werkelijkheid. Verhalen zijn namelijk niet alleen beschrijvend, maar grijpen ook in op de realiteit. Hoe doen zij dat? Deze vraag benaderen we aan de hand van concrete voorbeelden van effectief metafoorgebruik en framing uit de politiek, journalistiek, (literaire) kunst en wetenschap.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus heb je:
- kennis van en inzicht in de aard en structuur van verhalen (Deel 1.).
- vaardigheid in het onderscheiden van verschillende basisstructuren van verhalen (Deel 1.).
- kennis van en inzicht in een breed scala aan narratieve strategieën die gebruikt worden in onder meer politieke, journalistieke en literaire teksten (Deel 2. en 3.).
- vaardigheid in het herkennen en analyseren van het effect van verschillende narratieve strategieën en stijlmiddelen zoals spanning en humor (Deel 2.).
- vaardigheid in het reflecteren op de ‘performatieve’ functie van verhalen d.w.z. de wijze waarop verhalen ingrijpen op de werkelijkheid (Deel 3.).
- de eigen creatieve tekstcompetentie geoefend middels creatieve reflectieopdrachten (alle delen).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 20 november 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 5 november 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 5 november 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2023.

Heb je in het verleden een certificaat behaald voor Inleiding letterkunde (CB0404), is het NIET mogelijk in te schrijven voor De kracht van verhalen (CB5302). Beide cursussen zijn wederzijds uitsluitend.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding via de digitale leeromgeving en vier begeleidingsbijeenkomsten op woensdagen.

BegeleidingsbijeenkomstenGroepsbijeenkomsten studiecentrum Utrecht, hybride
Aanmelden via secretariaat.cw@ou.nl voor deelname studiecentrum
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Winkler
1. wo 29-11-2023 / 10.00-12.00 uur
2. wo 13-12-2023 / 10.00-12.00 uur / online
3. wo 10-01-2024 / 10.00-12.00 uur / onlilne
4. wo 24-01-2024 / 10.00-12.00 uur / online

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Deze cursus wordt afgerond met een tentamen.
Het tentamen (DGT) is een combinatie van mc-vragen en open vragen.

Tentamendata 2022-2023:
7 februari 2023, 26 april 2023, 30 augustus 2023.

Tentamendata

30-08-2023 14:00, 07-02-2024 14:00, 24-04-2024 19:00, 27-08-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een digitale leeromgeving incl. readerteksten, oefenopdrachten en een discussieplatform,
- het boek Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie (2021).

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.