Kleding spreekt. Mode, cultuur en identiteit

Kleding spreekt. Mode, cultuur en identiteit

  • Cultuurwetenschappen
  • CB6202
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Iedereen heeft een verhouding tot de kleren die hij, zij of x draagt. Of je nu fashionista bent, je bewust tweedehands koopt of het je helemaal niets kan schelen wat je draagt. Kleding is belangrijk voor onze identiteit, hoe wij ons zelf zien, hoe we door anderen gezien willen worden, maar ook hoe wij anderen zien en beoordelen en hoe anderen ons zien en beoordelen.

Aan de hand van het onderwerp kleding kan een groot aantal actuele problemen aan de orde worden gesteld, dat binnen de cultuurwetenschappen bediscussieerd wordt: individuele identiteit versus groepsidentiteit, inclusie en uitsluiting, gendergerelateerde verschillen, etniciteit, emancipatie van queergroepen en personen met een niet standaard lichaam tot aan vragen naar consumentisme en duurzaamheid.

Deze cursus op beginnersniveau is bedoeld voor belangstellenden die kennis willen maken met cultuurwetenschappelijke vraagstellingen, zowel eenmalig of als start van een uitgebreidere (deel-) studie. De cursus biedt geen kostuumgeschiedenis en ook geen geschiedenis van modedesign maar een reflectie op de diepere betekenis van kleding, haar cultuurhistorische dimensie en de rol die mode in onze huidige maatschappij speelt. Daarmee is deze cursus interessant voor iedereen in een beroepsomgeving waarin verschillen in kleding van werknemers of clienten relevant kunnen zijn. Voor mensen die werken of willen werken in de modebranche biedt deze cursus een geschikte cultuurwetenschappelijke reflectie op hun vak.

Leerdoelen
In deze cursus leer je:
- een culturele uiting zoals kleding vanuit uiteenlopende theoretische perspectieven te benaderen en te begrijpen,
- jouw eigen relatie tot kleding vanuit verschillende perspectieven te reflecteren,
- cultuurwetenschappelijke theorieen over identiteitsvorming kennen en deze te beschrijven,
- hoe kleding individuele- en groepsidentiteiten bepalen en deze te beschrijven,
- mechanismes van inclusie en uitsluiting te benoemen,
- enkele theoretische concepten van ‘mode’ kennen,
- problemen van duurzaamheid te benoemen die met de productie van kleding gepaard gaan,
- cultuurwetenschappelijke argumentaties gebruiken om een eigen standpunt te formuleren,
- volgens een gegeven beoordelingsformulier op respectvolle manier commentaar op elkaar geven,
- een adviesrapport volgens een voorgegeven structuur op basis van een cultuurwetenschappelijke analyse te schrijven,
- literatuur en beeldmateriaal op een wetenschappelijke manier verantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt begeleid in het tweede kwartiel van het studiejaar.

Voorkennis

- Lees- en schrijfvaardigheid Nederlands op Havo-niveau.
- Goede leesvaardigheid Engels.
- Te zijner tijd komt er een zelftoets voor schrijfvaardigheid.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard, dat wil zeggen, twee online begeleidingsbijeenkomsten en begeleiding van het discussieforum in het tweede kwartiel van het studiejaar.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleiders: Mw. dr. B. Lameris, dhr. dr. T. Giesbers, mw. dr. L. van Beuningen
- wo 29-11-2023 / 19.00-21.00 uur
- wo 10-01-1024 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt getentamineerd aan de hand van een op te bouwen dossier met verschillende schriftelijke opdrachten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursussite in de digitale leeromgeving waarin alle relevante bronnen (teksten en beeldmateriaal) te vinden zijn. Het materiaal is bedoeld voor zelfstudie.

Mediagebruik

In de cursussite in de digitale leeromgeving wordt beeld en videomateriaal verwerkt.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.