Onderzoekspracticum bachelorscriptie

Onderzoekspracticum bachelorscriptie
Cultuurwetenschappen | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB9906
Prijsindicatie € 972
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Met het Onderzoekspracticum: bachelorscriptie sluit u uw bacheloropleiding af. In het kader van dit practicum doet u een wetenschappelijk (literatuur)onderzoek naar een bepaald onderwerp, dat in sommige gevallen aangevuld wordt met een leeronderzoek op basis van een set voorgeselecteerde data. In de loop van het practicum rapporteert u over de opzet van uw onderzoek en aan het eind presenteert u mondeling en schriftelijk de resultaten. Deze presentaties dienen te voldoen aan de criteria en normen die in de Practicumwijzer zijn vastgelegd.
U bent niet vrij in het kiezen van een scriptieonderwerp. De onderwerpen die u onderzoekt sluiten inhoudelijk aan bij cursussen uit het programma van de bacheloropleiding.

In het academisch jaar 2020-2021 zijn de onderwerpen voor de bachelorscriptie:
- Cultuurgeschiedenis: cultureel erfgoed in historisch perspectief
- Filosofie: filosofische perspectieven op technologieën
- Kunstgeschiedenis: Het Mauritshuis en visies op de schilderkunst van de Gouden Eeuw (oude kunst, kwartiel 1-2), Nationale representatie op de Biennale van Venetië: Nederland 1948-1995 (moderne kunst, kwartiel 3-4).
- Letterkunde: autobiografische literatuur
Uitgebreide informatie over de onderwerpen kunt u vinden op de cursuswebsite in de digitale leeromgeving.

Leerdoelen
U moet zich bekwamen in:
- het verrichten van een onderzoek (onder begeleiding) op basis van literatuur en/of andersoortig bewijsmateriaal;
- het zelfstandig zoeken en analyseren van literatuur en/of bronnen;
- het op wetenschappelijke wijze verantwoord selecteren, bewerken en ordenen van relevante informatie uit de literatuur en/of andersoortig bewijsmateriaal;
- het op wetenschappelijke wijze verantwoord gebruik kunnen maken van relevante theorievorming in het kader van het uit te voeren onderzoek;
- het kort en bondig samenvatten van het onderzoek en het formuleren van een beargumenteerde eigen conclusie op basis van de onderzoeksresultaten, de mondelinge presentatie van de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten en de schriftelijke verslaglegging daarvan.

Aanmelden

Ingangseisen

U kunt aanmelden voor het Onderzoekspracticum bachelorscriptie als u maximaal nog twee cursussen van de bacheloropleiding moet afronden. Voor deze twee cursussen moet u wel ingeschreven staan. De openstaande cursussen mogen niet afkomstig zijn uit het interdisciplinaire blok of inhoudelijk tot dezelfde (verdiepings)discipline behoren als het gekozen onderwerp van uw bachelorscriptie. Van deze regel zijn uitgezonderd de cursussen van de vrije ruimte.

Toelichting aanmelden

Na inschrijving ontvangt u van studentzaken CW een brief waarin u wordt gevraagd uw verdiepingsdiscipline kenbaar te maken: deze discipline is namelijk bepalend voor uw bachelorscriptie. Zodra uw keuze binnen is, krijgt u het studiemateriaal bij de gekozen discipline voor de bacherlorscriptie toegestuurd. De reader(s) per discipline wordt (worden) gedrukt, het overige materiaal moet u digitaal raadplegen.

Het tijdschema van het Onderzoekspracticum: bachelorscriptie is strak, de begeleiding intensief. U wordt geacht gelijk op te werken met de andere studenten die voor een bachelorscriptie in dezelfde discipline hebben gekozen. Op vooraf vastgestelde data moet u stukken leveren en toelichten aan de begeleider en uw medestudenten. Vrijwel niemand zal tijd overhouden om naast het Onderzoekspracticum nog andere cursussen te bestuderen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het tijdschema van het Onderzoekspracticum: bachelorscriptie is strak, de begeleiding intensief. U wordt geacht gelijk op te werken met de andere studenten die voor een bachelorscriptie in dezelfde discipline hebben gekozen. Op vooraf vastgestelde data moet u stukken leveren en toelichten aan de begeleider en uw medestudenten. Vrijwel niemand zal tijd overhouden om naast het Onderzoekspracticum nog andere cursussen te bestuderen.
Het Onderzoekspracticum: bachelorscriptie start tweemaal per jaar, op 1 september (begin kwartiel 1) en 1 februari (begin kwartiel 3). Er zijn gedurende de practicumperiode minimaal vier verplichte bijeenkomsten. Tussendoor is er geregeld contact met de inhoudelijke begeleiders per telefoon en per mail.

Docenten

Inhoudelijke begeleiders: dhr. dr. Pieter de Bruijn (cultuurgeschiedenis), mw. dr. Frauke Laarmann-Westdijk (kunstgeschiedenis, oude kunst), mw. dr. Lizet Duyvendak en Kim Schoof MA (letterkunde) en mw. dr. Marieke Borren (filosofie).
Examinatoren: mw. dr. Caroline Drieënhuizen (cultuurgeschiedenis), dhr. dr. Jos Pouls (kunstgeschiedenis), dhr. dr. Jan Oosterholt (letterkunde) en dhr. dr. Herman Simissen (filosofie).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Scriptie en mondelinge presentatie. De inhoud van de scriptie en de mondelinge presentatie worden beide apart beoordeeld. Bachelorscripties die niet in correct Nederlands zijn geschreven worden niet geaccepteerd. De mondelinge presentatie telt voor 10% mee, de inhoud van de scriptie bepaalt voor 90% het cijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De Practicumwijzer is digitaal te vinden op de website in de digitale leeromgeving.
Voor elk van de vier disciplines bestaat daarnaast een eigen reader.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.