Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Volop vertier! Vrije tijd en stedelijke cultuur 1870-2010
Cultuurwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CM0003
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk en karakteristiek onderdeel van de moderne stedelijke massacultuur. Het is een onderwerp dat overal om ons heen zichtbaar is, dat veel mogelijkheden biedt voor (lokaal) onderzoek en dat door zijn inhoud en breedte recht doet aan de cultuurwetenschappelijke benadering. Het is een onderwerp waarin juist de verknoping van de veelheid van maatschappelijke ontwikkelingen in de moderne samenleving duidelijk aan kan worden geïllustreerd.
Aan de hand van een reader met artikelen verwerft u in de cursus kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van vrijetijdscultuur in Nederland en andere westerse landen in de 'lange twintigste eeuw'; de belangrijkste ontwikkelingen in de historiografie; en de vragen, concepten en bronnen die u kunt inzetten voor een eigen (lokaal)historisch onderzoek. De cursus focust op een negental vormen van (semipubliek) vertier: theater- en muziekleven; de bioscoop; sport; evenementen en feesten; musea; winkels; parken en groen; cafés, horeca en restaurants; toerisme (dagjes uit). Uitdrukkelijk wordt geen aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding in de privésfeer.
De reader biedt u een brede waaier van benaderingswijzen en onderzoeksperspectieven. Onderzoek vanuit een politieke invalshoek (subsidiëring of regulering), een (bedrijfs)economische invalshoek, vanuit klasseperspectief, vanuit genderperspectief en vanuit een identiteitsperspectief komen aan bod; en dat gespreid over de hele onderzoeksperiode.
Nadat u kennis hebt gemaakt met het onderwerp en de diverse onderzoeksperspectieven gaat u zelf de rol van onderzoeker vervullen. In de tweede helft van de cursus voert u een kleinschalig onderzoek uit en schrijft op basis daarvan een werkstuk/artikel dat een bijdrage biedt aan de bestaande literatuur. Aan bronnenmateriaal geen gebrek. Er is veel archiefmateriaal op diverse nationale en lokale archieven aanwezig, variërend van gemeentelijke beleidsstukken tot bedrijfsarchieven en archieven van instellingen en verenigingen. Tevens kunnen studenten uitstekend gebruik maken van kranten (al dan niet gedigitaliseerd), (vak)tijdschriften, visuele bronnen, 'oral history' en - met name sinds de jaren 1930 - sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vrijetijdsbesteding. Al doende werkt u aan het opdoen van onderzoekservaring, waardoor u beter aan de start van uw masterscriptie komt te staan.

Leerdoelen
Algemene leerdoelen
- verwerven en verdiepen van kennis en inzicht in enkele centrale cultuurwetenschappelijke onderzoeksperspectieven, theorieën en concepten.
- verdiepen van vaardigheid in het toepassen van deze onderzoeksperspectieven en theorieën in zelfstandig historisch onderzoek.
- verdiepen van vaardigheid in het opzetten en uitvoeren van zelfstandig onderzoek op basis van primaire bronnen.
- verdiepen van vaardigheid in het schrijven van een overtuigend wetenschappelijk werkstuk.
- verdiepen van vaardigheid in het mondeling presenteren van een overtuigend wetenschappelijk betoog.
Specifieke leerdoelen
- verdiepen van inzicht in de toenemende verstrengeling van politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen in de moderne samenleving.
- verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis van de stedelijke cultuur van vrije tijd in Nederland in de lange twintigste eeuw (1870-2010).
- verwerven van kennis en inzicht in de historiografie van de stedelijke cultuur van vrije tijd in Nederland in de lange twintigste eeuw (1870-2010), inclusief de hierin geoperationaliseerde onderzoeksperspectieven, theorieën en concepten.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2019 uit het aanbod genomen. Deze cursus wordt vervangen door de cursus CM1003 – Facetten van vertier. De opkomst en de schaduwzijden van vrijetijdsbesteding 1870-2010.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2019 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus kent een vast beginmoment, de eerste dag van het eerste kwartiel (1 september), en wordt eenmaal per jaar aangeboden. U legt samen met uw medestudenten onder intensieve begeleiding in circa 5 maanden een vast traject af in een vast tempo. Er zijn drie verplichte bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. F. Inklaar
1. za 15-09-2018 / 11.00-14.00 uur
2. wo 10-10-2018 / 10.30-16.00 uur
3. za 19-01-2019 / 10.30-16.00 uur / Utrecht

Docenten

Examinatoren en begeleiders: dr. Janny Bloembergen-Lukkes en dr. Frank Inklaar.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Iedere fase van de cursus kent een specifieke opdracht: een opdracht met betrekking tot de te lezen literatuur (toets van uw kennis van de reader), een opdracht met betrekking tot het praktische onderzoek en een opdracht met betrekking tot de mondelinge presentatie van uw onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag. Alle onderdelen worden gewogen meegeteld in het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Er zijn 4 readers. Studenten krijgen bij aanvang van de cursus te horen welke delen daarvan zij moeten bestuderen.
- Reader deel 1: Inleidende artikelen.
- Reader deel 2: Case studies.
- Reader deel 3: Theoretische artikelen.
- Reader deel 4: Bronnen.
- Cursuswebsite.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.